Hyppää sisältöön

Utlänningar som använder Katso-identifiering: Övergå till tjänsten Finnish Authenticator i god tid

Utgivningsdatum 28.8.2020 15.36 | Publicerad på svenska 19.10.2020 kl. 17.55
Pressmeddelande

Användningen av Katso-tjänsten upphör den 31 december 2020. Identifieringstjänsten Finnish Authenticator ersätter Katso-identifiering för utländska personer.

Katso-koderna överförs inte automatiskt till den nya tjänsten. Om du inte har en finländsk personbeteckning eller finländska nätbankskoder, begär nya koder för identifieringstjänsten.  Användarnamn och lösenord skaffar man själv på nätet.

Gör så här

 • Läs anvisningarna i tjänsten Suomi.fi  
 • Registrera dig i tjänsten Finnish Authenticator Identification Service. Klicka på registreringslänken på webbplatsen
 • Ladda ned Finnish Authenticator i appbutiken.
 • Verifiera din identitet genom att fotografera dig själv och ditt officiella identitetsdokument med appen.

Tänk på följande:

 • Om du har en finländsk personbeteckning eller finländska nätbankskoder behöver du inte använda identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Då loggar du in med Suomi.fi-identifikation.
 • Observera att körkortet inte duger för att styrka identiteten. Identiteten kan verifieras med pass. Om du är EU-medborgare eller medborgare i San Marino, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan du alternativt ta en bild av ett officiellt identitetskort med foto.
 • Ta endast en bild av passets personuppgiftssida, inte hela uppslaget.
 • Undvik reflexer och skuggor på dokumentets yta.
 • Var försiktig med att dölja någon del av identitetsbeviset med dina fingrar.
 • Identifieringstjänsten godkänner inte bilder av dålig kvalitet.
 • Ta ett foto på dig själv mot en vit bakgrund.
 • Placera kameran framför ansiktet. Titta in i kameran och följ anvisningarna i appen.

Vem är identifieringstjänsten avsedd för?

Autentisering med identifieringstjänsten Finnish Authenticator är endast avsedd för utländska personer och personer som representerar en utländsk organisation och inte har en finländsk personbeteckning och som för till fället använder Katso-identifiering men som ska upphöra med Katso före utgången av detta år. Tjänsten ersätter identifieringstjänsten Katso för denna användargrupp.

Tillämpningen kan användas för att logga in i de e-tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland som har tagit i bruk Finnish Authenticator-identifieringstjänsten. Den som representerar ett utländskt företag måste också få de Suomi.fi-fullmakter som behövs för att kunna uträtta ärenden i olika e-tjänster.

Hur används identifieringstjänsten?

I identifieringstjänsten Finnish Authenticator registrerar utlänningen utlänningens identifikation (UID) åt sig och verifierar sin identitet med hjälp av appen Finnish Authenticator. I samband med den första identifieringen fotograferar användaren sitt pass eller nationella identitetsbevis samt tar ett foto av sig själv. Identifieringstjänsten bekräftar identiteten om personhandlingens uppgifter och bild motsvarar varandra.

Efter registreringen och ibruktagandet av appen kan utlänningen logga in i e-tjänsten med användarnamn, lösenord och appens PIN-kod.

Identifieringen genomförs i samband med Suomi.fi-identifikationen. Identifieringstjänsten Finnish Authenticator är inte en tjänst för stark autentisering.

Mer information om identifieringstjänsten för utlänningar finns i avsnittet Anvisningar och stöd i Suomi.fi-webbtjänsten.