Varmenteiden tukipalvelujen saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten DVV:n Varmenteiden tukipalveluissa (varmenteiden testaus- ja hakemistopalvelu sekä PDF-asiakirjan tarkastaminen) noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 


Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelun kieltä ei ole merkitty asianmukaisesti. Kaikkia englanninkielisiä termejä ei ole merkitty englanninkielisiksi. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
  • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa. Kaikista toiminnoista ei anneta vahvistusta ruudunlukijan välityksellä. (WCAG 4.1.3) 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu 25.2.2020. 
Tämä seloste on laadittu 18.9.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 15.9.2021.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto