Hyppää sisältöön

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter

Utgivningsdatum 16.5.2018 13.56
Pressmeddelande

Verohallinto ottaa marraskuun 2018 alussa käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. Valtuuksia voivat käyttää jatkossa sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat.

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter för skötseln av skatteärenden från början av november 2018. Fullmakterna kan användas i fortsättningen av både privatpersoner och företagskunder.

Auktoriseringar kan göras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter fr.o.m. 15.5.2018, men fullmakterna fungerar i Skatteförvaltningens ärendehanteringskanaler först fr.o.m. 1.11.2018. I e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan en person eller ett företag auktorisera en annan person eller ett annat företag att sköta skatteärenden på sina vägnar. I tjänsten kan man även be en annan person eller ett annat företag om auktorisering samt hantera sina fullmakter centraliserat.

När den auktoriserade har utfärdats Suomi.fi-fullmakter för att sköta skatteärenden kan hen logga in på Skatteförvaltningens e-tjänst med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller med certifikatkort. Fullmakterna träder i kraft genast när de har godkänts av båda parter.

Läs mer om tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Två olika typer av fullmakter för att sköta skatteärenden

Det finns två fullmakter för att uträtta skatteärenden: skatteärenden eller deklarering.

Skatteärenden ger den auktoriserade parten behörighet att uträtta alla skatteärenden på auktoriserarens vägnar i alla Skatteförvaltningens servicekanaler. Med fullmakten Deklarering kan ombudet endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen på auktoriserarens vägnar. Auktoriseringen kan inte heller användas i varje servicekanal, t.ex. inte i MinSkatt.

Rörelseidkare eller yrkesutövare utfärdar sina fullmakter före november

Rörelseidkare eller yrkesutövare och deras ombud kan inte längre sköta sina ärenden i MinSkatt med Katso-koder efter 1.11.2018. För att skötseln av företagarens skatteärenden ska ske utan avbrott ska rörelseidkare eller yrkesutövare utfärda åt sina bokförare en Suomi.fi-fullmakt före november.

Katso-koderna förblir i bruk under övergångstiden

E-tjänsten Katso förblir i bruk under övergångstiden vid sidan av Suomi.fi-fullmakterna. 

Aktiebolag, bostadsaktiebolag, kommanditbolag och öppna bolag kan fortsätta att sköta sina ärenden med Katso-koder i Skatteförvaltningens ärendehanteringskanaler ända tills utgången av 2019. Också sammanslutningar, dödsbon, samfällda förmåner, stiftelser, föreningar, utländska och offentliga aktörer samt deras ombud använder även i fortsättningen Katso-koder för att sköta sina skatteärenden.

Befolkningsregistercentralen svarar för tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Privatpersoner får mera information om fullmakter från Medborgarrådgivningen. För företagskunder finns den separata servicekanalen FöretagsFinland-telefontjänst.

Ytterligare information till medierna:

överinspektör Miika Halonen, Skatteförvaltningen tfn 029 513 5320 eller företagsbeskattningens telefon för media 029 512 5201