Hyppää sisältöön

Svara på den digitala säkerhetsbarometern – hjälp till att kartlägga den digitala säkerhetens tillstånd och utvecklingsbehov

4.10.2021 15.11 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 15.37
Pressmeddelande

Med hjälp av barometern för digital säkerhet utreder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utbildningsbehov, bekymmer, hot och effekterna av coronapandemin. Svara på den Digitala säkerhetsbarometern nu – resultaten behandlas under Veckan för digital säkerhet i slutet av oktober.

Besvara enkäten senast fre 15.10.2021

Det tar cirka 10 minuter att svara på den digitala säkerhetsbarometern. Barometern innehåller 17 flervalsfrågor. Enkäten genomförs anonymt och inga personuppgifter samlas in.

Den digitala säkerhetsbarometern riktar sig särskilt till personalen inom den offentliga förvaltningen. Även personalen hos den offentliga förvaltningens intressentgrupper, till exempel företag, kan besvara enkäten.

Resultaten behandlas under Veckan för digital säkerhet

Den digitala säkerhetsbarometern inleddes i september 2020 och översikter och rapporter om den publiceras regelbundet.

Nästa gång publiceras resultaten under Veckan för digital säkerhet, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar i samarbete med andra centrala säkerhetsmyndigheter och aktörer i branschen 25.–29.10.2021. 

Svara på den digitala säkerhetsbarometern

Tack för hjälpen! Varje svar ger värdefull information om den digitala säkerheten och hjälper till att rikta utvecklingsåtgärderna till rätt delområden.

Ytterligare information

Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 120

JUDO-projekt VAHTI digital säkerhet