Hyppää sisältöön

Väestötietojärjestelmään tehdyillä muutoksilla pieni vaikutus väkilukuun

Julkaisuajankohta 27.5.2020 15.29
Tiedote

Väestötietojärjestelmässä on tehty muutos, jossa vähintään kaksi vuotta tietymättömissä olleiden henkilöiden kotikunnaksi on muutettu tuntematon. Muutoksen myötä tällaiset henkilöt ovat poistuneet esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla esitetystä väkiluvusta. Poistuneita henkilöitä on noin 10 000, tuoden väestötietojärjestelmän mukaiseksi väkiluvuksi 5 535 416 (27.5.2020).

Käytännössä poistetut henkilöt ovat muualla kuin Suomessa asuvia eikä heillä ole enää ollut vakinaista osoitetta väestötietojärjestelmässä. Kyseessä voi olla esimerkiksi tapaus, jossa Suomessa asunut ulkomaalainen on muuttanut pois Suomesta, mutta hän ei ole tehnyt asiasta koskaan muuttoilmoitusta. Tällöin viimeinen tunnettu kotikunta on jäänyt voimaan, ja poistui vasta tämän muutoksen myötä. Muutos koski siis henkilöitä, joilla ei ole ollut tunnettua asuinpaikkaa 1.1.2017 jälkeen. Menettely perustuu kotikuntalain (201/1994) 9 a § 2 mom:n.

Lisätietoja:
ylijohtaja, osastopäällikkö Timo Salovaara, p. 050 344 3111