Hyppää sisältöön

Väestörekisterikeskus kutsuu julkisen hallinnon organisaatiot kehittämään digitaalista turvallisuutta yhteisessä hankkeessa

Julkaisuajankohta 16.4.2019 11.11
Tiedote

Väestörekisterikeskus käynnisti alkuvuodesta 2019 JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Julkisen hallinnon organisaatiot pääsevät osallistumaan digitaalisen turvallisuuden kehittämiseen osana Väestörekisterikeskuksen JUDO-hanketta.

Osallistuminen tapahtuu digiturvaan keskittyvän yhteishankkeen kautta. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

JUDO-hankkeen päätavoitteena on varmistaa, että julkisen hallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan.

Mitä digiturvan yhteishanke pitää sisällään?

JUDO-hanke hyödyntää erilaisia, osin uudenlaisia toteutustapoja sekä tietysti oppeja aiemmista hankkeista. Digiturvan yhteishankkeessa organisaatio pääsee osallistumaan monin keinoin.

Julkaisemme Digiturva-käsikirjan

  • käsikirja kuvaa kaikkien viiden digiturvan osa-alueen merkityksen organisaation toiminnalle ja kuinka näitä osa-alueita tulee johtaa ja kehittää.

Julkaisemme Digiturvan projektioppaan

  • Projektiopas sisältää tarkemman tiekartan, ohjeet siihen, kuinka organisaatio pystyy kehittämään digiturvallisuutta mm. päivittyvän lainsäädännön edellyttämälle tasolle sekä muita hyviä käytäntöjä noudattaen.

Toteutamme vuosittaisia TAISTO-harjoituksia

  • Toteutamme digiturvan yhteishankkeessa yhteensä kolme TAISTO-harjoitusta vuosittain 2019-2021. Digiturvan yhteishankkeeseen osallistuminen edellyttää vähintään yhteen TAISTO-harjoitukseen osallistumista.

Työpajat jakavat digiturvan oppeja

  • Työpajoja voi seurata joko verkon välityksellä tai osallistua alueelliseen JUDO-työpajatilaisuuteen eri puolilla Suomea. Työpajoja järjestetään yhteensä yhdeksän vuoden 2019 aikana.

Ilmoittaudu digiturvan yhteishankkeeseen

Yhteishankkeen tarkempi kuvaus, hankkeen ilmoittautumislomake, osallistumisen edellytykset sekä tiedot ja ilmoittautumislomake työpajatilaisuuksiin löytyvät Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta.

Valtiovarainministeriö julkaisi joulukuussa 2018 julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman. Kehittämisohjelman toimeenpanosta vastaa Väestörekisterikeskus, joka on asettanut sen toteuttamiseksi JUDO-hankkeen vuoden 2021 loppuun.

Kehittämisohjelman kolme painopistealuetta ovat:

  • Digiturvallisuuden johtaminen ja riskienhallinnan kehittäminen
  • Osaava henkilöstö
  • Uuden teknologian hyödyntäminen palveluiden ja turvallisuuden toteuttamisessa

Väestörekisterikeskus vastaa kehittämisohjelman toteuttamisesta JUDO-hankkeen avulla sekä hankkeen toteutumisen raportoinnista valtiovarainministeriöön ja VAHTIlle. Julkisen hallinnon organisaatiot vastaavat omalta osaltaan toimenpiteiden toteuttamisesta omassa toiminnassaan.

Lisätietoja digiturvan yhteishankkeesta:

Kimmo Rousku, [email protected], 029553 5120
VAHTI-pääsihteeri, projektipäällikkö

Lisätietoja JUDO-hankkeesta:

Kirsi Janhunen, [email protected], 029553 5155
Johtava asiantuntija, hankepäällikkö

Sähköposti: [email protected]