Hyppää sisältöön

MyData 2017 konferenssi 20.8. – 1.9.2017
Väestörekisterikeskus edistää läpinäkyvämpää digimaailmaa

Julkaisuajankohta 31.8.2017 15.10
Tiedote

Väestörekisterikeskus on MyData 2017 konferenssin pääyhteistyökumppani. Konferenssi toimii sidosryhmien foorumina ideoiden ja teorioiden jakamiseen. Nämä ideat voivat liittyä vaikkapa infrastruktuureihin, lainsäädäntöön ja businessratkaisuihin liittyvien konkreettisten esimerkkien ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

Tänä vuonna konferenssi järjestetään samanaikaisesti kahdessa maassa, Suomessa ja Virossa. Viro toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2017. Suomi ja Viro tunnetaan digitaalisten innovaatioiden ja infrastruktuurin edelläkävijöinä. Kehitämme yhteisiä ratkaisuja ja palveluita, kuten maidemme välisessä tiedonsiirrossa käytettyä X-Road teknologiaa. ”Yhteistoiminta on ratkaisevaa, ei ainoastaan valtiollisten toimijoiden välillä, vaan myös kansainvälisesti”, digitaalisten palveluiden johtaja Janne Viskari Väestörekisterikeskuksesta toteaa.

Julkisissa tietorekistereissä on valtava potentiaali MyDatan näkökulmasta tarkasteltuna. Valitettavasti kyseinen tieto on tällä hetkellä piilotettuna julkisten toimijoiden tietojärjestelmiin. Yksittäisellä kansalaisella ei ole mahdollisuutta sallia omien tietojensa käyttöä kolmansille osapuolille. Tieto ei liiku julkisten toimijoiden välillä sujuvasti tai se ei liiku lainkaan.

Väestörekisterikeskus tuottaa parhaillaan lukuisia palveluja, jotka tarjoavat sekä julkiselle että yksityissektorille työkaluja palveluidensa digitalisointiin. Tavoitteena on saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan, kun Suomi.fi-palveluissa rakennetaan älykästä IT-infrastruktuuria. Lisäksi Väestörekisterikeskus tekee läheistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa MyData-teemaisessa pilottiprojektissa. Etsimme keinoja, kuinka sisällytämme palveluihimme tarvittavat mekanismit, joilla kolmansille osapuolille voidaan myöntää lupa tietojen käyttöön. Tätä työtä tehdään yhdessä lukuisten julkisen ja yksityissektorin sidosryhmien kanssa. ”Jotta tieto voisi liikkua vapaammin julkisen ja yksityissektorin organisaatioiden välillä, meidän täytyy antaa yksittäiselle kansalaiselle valta antaa lupa omien tietojensa käyttöön”, Viskari painottaa.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Janne Viskari, Johtaja, Digitaaliset palvelut, puh. +358 295 535 022, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi