Hyppää sisältöön

Palkeet ja Valtiokonttori uudistavat valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset Arkkitehtuuripankkiin

8.4.2019 10.17
Tiedote

Keväällä 2018 Valtiokonttori ja Palkeet aloittivat yhteisen projektin prosessikuvauksien laajempaan hyödyntämiseen ja niihin liittyvän kehittämistyön tiivistämiseen liittyen. Taustalla vaikuttavana tekijänä oli myös käytössä olleiden kuvaustyövälineiden elinkaari ja ylläpitokustannukset. Lisäksi syksyn 2018 aikana valtionhallinnon konsernitoimijoiden vastuita selkiytettiin niin, että henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen ja tukeen liittyvät tehtävät ovat Palkeissa ja taloushallinnon prosessien osalta vastaavat tehtävät Valtiokonttorissa.

Ratkaisu: Arkkitehtuuripankki

Väestörekisterikeskuksen Arkkitehtuuripankki tarjosi Valtiokonttorille ja Palkeille yhteisen alustan prosessikuvien muokkaamiseen ja julkaisemiseen. Tiiviissä yhteistyössä palvelua tuottavan QPR:n kanssa vanhat kuvat saatiin siirrettyä Arkkitehtuuripankkiin ja käyttöoikeudet rakennettua. Uusien kuvien tuottaminen ja jo tehtyjen muokkaaminen onnistuu nyt saumattomasti yhteisessä järjestelmässä.

Prosessien kuvaamisesta on ollut merkittävää hyötyä

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tavoitteena on yhtenäiset prosessit ja toimintamallit. Valtionhallinnon keskeiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit on kuvattu kattavasti ja ne on julkaistu yhteiseen käyttöön. Yhtenäisiä prosessikuvauksia voidaan hyödyntää ministeriöissä ja virastoissa niiden kuvatessa omia työprosessejaan.

Prosessien systemaattinen kuvaaminen mahdollistaa Palkeiden yhtenäisen toiminnan, vaikka toimipisteitä on monta. Myös toiminnan jatkuva kehittäminen onnistuu paremmin, kun prosessit on selkeästi kuvattu ja mallinnettu. Onnistuneissa kuvauksissa myös yksittäisten työntekijöiden roolit ovat nähtävissä eli ne selkeyttävät työskentelyä myös henkilötasolla

– Palkeiden robotiikkahankkeessa Arkkitehtuuripankkiin tehdyt prosessikuvaukset osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi. Automatisoinnin kohteita oli vaivatonta hakea valmiista kuvauksista, minkä ansiosta automatisointia onnistuttiin edistämään. Prosessikuvaukset toimivat siten aidosti myös kehittämisen työvälineenä, kertoo prosessikoordinaattori Soila Rantanen Palkeista.

– Valtiokonttorin visiona on, että valtion yhteiset palvelut mahdollistavat merkittävien vaikuttavuus- ja tuloksellisuushyötyjen toteutumisen asiakkaiden ja koko valtionhallinnon hyväksi. Arkkitehtuuripankista on hyötyä, kun kehitetään kokonaisarkkitehtuuria, prosesseja ja kontrolleja, jotka liittyvät virastojen ja Palkeiden tehtäviin ja vastuunjakoon, sanoo projektipäällikkö Ari Kauhanen Valtiokonttorista.

Arkkitehtuuripankin laaja käyttö kannattaa

– Arkkitehtuuripankki tarjoaa suuret mahdollisuudet kuvausten hyödyntämisen laajentamiselle. Seuraavassa vaiheessa prosessikuvat olisi mahdollista kytkeä kokonaisarkkitehtuurinäkymään. Tämän integroinnin myötä voisi nähdä, miten yksittäisten prosessien muutokset vaikuttavat muihin asioihin. Arkkitehtuuripankin käyttö tällä tavalla tehostaa organisaatioiden toimintaa, kun monet vastaukset löytyisivät kuvauksista valmiiksi ilman erillisiä kyselyjä, kertoo Arkkitehtuuripankista vastaava kehityspäällikkö Hannu Ojala Väestörekisterikeskuksesta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) edistää julkishallinnon toimivuutta tarjoamalla laadukkaita ja kustannustehokkaita talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja. Yhteiset toimintatavat ja asiantuntevat, luotettavat palvelut helpottavat hallinnon arkea ja antavat asiakkaille mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaansa. 

Valtiokonttorin tehtävänä on muun muassa valtion taloushallinnon, maksuliikkeen ja hankintatoimen ohjaaminen ja kehittäminen sekä valtion konsernilaskenta. Valtion prosesseja kehitetään yhdessä Palkeiden, valtiovarainministeriön ja asiakkaiden kanssa.

Palkeiden ja Valtiokonttorin prosessikuvaukset Arkkitehtuuripankissa >> 

Lisätietoja prosessikuvauksista Palkeiden ja Valtiokonttorin yhteyshenkilöiltä:
projektipäällikkö Ari Kauhanen, [email protected]
prosessikoordinaattori Soila Rantanen, [email protected]

Lisätietoa Arkkitehtuuripankista:
kehityspäällikkö Hannu Ojala, [email protected]

Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen tarjoama julkisen hallinnon toimijoiden yhteinen kokonaisarkkitehtuurin mallinnus- ja julkaisupalvelu.