Hyppää sisältöön

En ny version av mPollux DigiSign Client -kortläsarprogrammet publicerad

Utgivningsdatum 28.4.2022 7.46
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en ny version 4.2.2 av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client.

Läs om ändringarna i Release Notes-dokument. 


Ladda ned den senaste versionen 

Tilläggsinformation: Lisätietoja: [email protected]


Kundenkät: DigiSign Client-kortläsarprogrammet upplevs som nyttigt


Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utförde i början av året en enkät om DigiSign Client-kortläsarprogrammet för organisationskunder. Av de som svarade på enkäten ansåg 90 % att kortläsarprogrammet är nyttigt för deras organisation.

Av respondenterna använder 62 % den nya versionen av 4.2.0-serien. 26 procent använder den något äldre versionen 4.1.0-4.1.4e. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att programmet alltid uppdateras till den senaste versionen.  

Vi fick mycket värdefull respons från enkäten. Utifrån den utvecklar vi anvisningarna i fortsättningen. Andra utvecklingsområden är programmets felmeddelandens informationsvärde och lösandet av problem.

Enkäten besvarades av 319 användare. Av respondenterna representerade 40,8 % organisationer inom social- och hälsovården (den offentliga och privata sektorn), 30,1 % statsförvaltningen och 12,5% kommunsektorn.

Tack till alla som svarade på enkäten!
 
 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle