Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan työ päätökseen – uusia yhteistyörakenteita valmisteilla

Julkaisuajankohta 7.1.2020 9.00 | Julkaistu suomeksi 7.1.2020 klo 15.30
Tiedote

Valtiovarainministeriön tiedote 13.12.2019

Jo vuodesta 1988 asti toimineen julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) työ sai päätöksensä joulukuussa järjestetyssä viimeisessä kokouksessa. Neuvottelukunnan aloittamaa työtä päätettiin kuitenkin jatkaa muissa yhteistyörakenteissa.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on ollut valtioneuvoston asettama valtion viranomaisten, Kelan ja kuntien yhteistyö- ja neuvotteluelin.

”Neuvottelukunta on toiminut vuosia merkittävässä asemassa julkisen hallinnon toimintatapojen ja palveluiden tuotantotapojen uudistamisessa. Tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa koskeva tiedonhallintalaki ja siihen liittyvät lait tulevat voimaan vuoden 2020 alussa, jolloin myös neuvottelukunnan säädösperustaiset tehtävät päättyvät, Juhtan pääsihteeri Heikki Talkkari valtiovarainministeriöstä selventää.

Neuvottelukunta on edistänyt hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuotantotapojen uudistamista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä: se on esimerkiksi tarkastellut julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin ja tietohallintoon vaikuttavia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita. Lisäksi se on antanut julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia suosituksia eli JHS-suosituksia.

Valmisteluryhmä työstää uusia yhteistyörakenteita

Vaikka neuvottelukunta lopettaakin toimintansa, ei tarve työlle lopu. Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 hallinnon tiedonhallinnan yhteistyön ja informaatio-ohjauksen valmisteluryhmän pohtimaan uusia yhteistyörakenteita.

”Valmisteluryhmä suunnittelee julkisen hallinnon tiedonhallintaa ja tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamista koskevat yhteistyömenettelyt ja -rakenteet. Lisäksi valmisteluryhmä suunnittelee tiedonhallintalain tarkoituksen toteuttamista, yhteentoimivuutta ja tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotantotapojen kehittämistä edistävän informaation valmisteluprosessit”, Talkkari kertoo.

Valmisteluryhmä arvioi myös voimassa olevien JHS-suositusten tarvetta ja ajantasaisuutta. Vuonna 2020 ei enää aloiteta uusien JHS-suositusten valmistelua tai toimenpiteitä voimassa olevien suositusten päivittämiseksi, mutta suositukset jäävät edelleen hyödyntäjien saataville.

Nykyisistä JHS-suosituksista 17 lakkautetaan vanhentuneina tai vaikeasti ylläpidettävinä. Edelleen tarpeellisten suositusten osalta on tunnistettu suositusten sisällöstä vastaavat viranomaiset, joiden kanssa valtiovarainministeriö sopii tarkemmin jatkovalmistelun etenemisestä.

Julkisen hallinnon yhteistä tavoitetilan suunnittelua tarvitaan edelleen

Vuoden 2020 alussa voimaan tulevan tiedonhallintalain myötä yleinen julkista hallintoa koskeva kokonaisarkkitehtuurikuvausten velvoite poistuu. Tarve laadukkaalle arkkitehtuurityölle ei kuitenkaan lakimuutoksen myötä katoa.

”Tarvitsemme edelleen jaetun kokonaiskuvan hallinnon tehtävistä, toimijoista ja palveluista käsiteltävien ja ylläpidettävien tietojen ja tietovirtojen lisäksi. Tätä informaatiopohjaa tarvitaan ohjauksen työkaluksi, jotta kehityksen tulevasta suunnasta ja muutosten vaikutuksista voidaan tuottaa analyysiä päätöksenteon tueksi,” neuvotteleva virkamies Suvi Remes kertoo.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityöryhmä on muodostamassa ehdotusta arkkitehtuurityön ja -informaation roolista tulevaisuudessa huomioiden tiedonhallintalain tuoman muutoksen ja lain täytäntöönpanon muun valmistelutyön. Käytännössä valmistelutyö keskittyy julkisen hallinnon yhteisen koordinaatiotason tarpeeseen ja siihen liittyen mahdollisiin tuleviin tehtäviin.

Kokonaisarkkitehtuurityöhön on liittynyt oma mittava suositusluonteinen informaatiokokonaisuus, joka on tunnettu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin uusi jäsennys JHKA 2.0. Myös kyseinen suosituskokonaisuus lakkautetaan lakimuutosten myötä. Vastaavasti kuin JHS-suositukset, myös JHKA 2.0. -kokonaisuuden informaatio jää edelleen hyödyntäjien saataville.

Neuvottelukunnan päätökseen eivät sisälly kokonaisuudessa suositetut välineet, mm. Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Arkkitehtuuripankki, joiden tulevaisuudesta päätetään erikseen. Neuvottelukunnan päätös ei myöskään lakkauta arkkitehtuurisisältöjä, joita toimijat ovat ohjeistuksen avulla laatineet.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Suvi Remes, puh. 02955 30039, suvi.remes(at)vm.fi