Häiriöitä Väestörekisterikeskuksen korttikirjautumisessa

14.11.2017 21.31
Tiedote

Väestörekisterikeskuksen myöntämillä varmennekorteilla ja palvelinvarmenteilla kirjautuminen ei tällä hetkellä toimi.

Häiriö vaikuttaa ainakin seuraaviin palveluihin:

  • VTJkysely (korttikirjautuminen ja sovelluskyselyt)
  • VTJ-ylläpito
  • tunnistautuminen kortilla Suomi.fi-tunnistusta käyttäviin julkisen hallinnon asiointipalveluihin (kirjautuminen pankkitunnuksilla toimii)
  • Omien tietojen tarkastus -palvelu (korttikirjautuminen)
  • sote-ammattikorteilla tunnistautuminen

Väestörekisterikeskus selvittää häiriötä.
Häiriö on alkanut 14.11.2017 noin klo 20. Väestörekisterikeskus arvioi, että häiriö saadaan korjattua klo 22 mennessä.

Häiriön jatkuessa Väestörekisterikeskus tiedottaa seuraavan kerran klo 22.30 mennessä.