Digiturvallinen elämä – mobiilisovelluksen saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Digiturvallinen elämä -mobiilisovelluksessa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sen saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 


Tästä mobiilisovelluksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.


Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä mobiilisovellus täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 


Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 


Pyrimme jatkuvasti parantamaan mobiilisovelluksen saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.


Saavutettavuuden valvonta


Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 


Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta


Mobiilisovellus ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  
Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia
•    Näppäimistökohdistin (fokus) ei ole näkyvissä tietyissä käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 2.4.7)
•    Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. Esimerkiksi kun ”mobiililaitteen työpöydän” kuvakkeesta avataan ”sovellus”, näppäimistökohdistin ei siirry avautuneeseen sisältöön. Myöskään Jatka-painikkeen painamisen jälkeen ruudunlukijan kohdistin ei aina siirry avautuneen näkymän alkuun. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
•    Ruudunlukija ei aina tunnista sovelluksen kielimerkintää. (WCAG 3.1.1).

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan, kun ohjelmistossa käytetyn kirjaston saavutettavuusominaisuudessa oleva ohjelmistovirhe korjataan.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?


Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö mobiilisovellus laissa määritellyt vaatimukset.  
Verkkopalvelu on julkaistu 14.10.2020. 
Tämä seloste on laadittu 30.11.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 11.05.2021.


Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto