Digituen koulutukset

Digituessa tarvitaan monenlaista osaamista. Olemme tuottaneet yhdessä digitukijoiden kanssa koulutuksia, joiden tavoitteena on innostaa oppimaan lisää digituesta: miten sitä annetaan sekä miten miten sitä järjestetään. Verkkokoulutukset ovat avoimia kaikille ja voit opiskella niitä juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Taitoja tuen antajalle -verkkokoulutus

Digituki ja palveluneuvonta kuuluu monen meistä työhön. Digituen kentällä toimii lisäksi suuri joukko tärkeää työtä tekeviä vapaaehtoisia. Tässä koulutuksessa saat vinkkejä ihmisten kohtaamiseen, ohjaamiseen, verkostoitumiseen ja omien taitojen kehittämiseen. Olitpa sitten konkari tai aloittelija – tämä koulutus on juuri sinulle!

Tässä koulutuksessa

  • opin, mikä on minun tehtäväni ja roolini digitukijana
  • opin, että digituki on jatkuvaa oppimista, vaikka minun ei tarvitsekaan osata kaikkea
  • opin, miten jatkuvassa muutoksessa toimitaan
Aloita koulutus


​​​​​​​Koulutuksen kesto: 30-60 min


Vinkkejä kuntien digituen organisointiin

Kunnissa järjestetään digitukea sekä osana työtehtäviä että erillisenä palveluna. Tukea digitaitojen kehittämiseen tarvitsevat kunnan asukkaat, paikalliset yritykset ja yhteisöt, kunnan omat työntekijät ja luottamushenkilöt. Samanaikaisesti suuri osa myös antaa digitukea.

Tämä koulutus tarjoaa kuntien hallinnon edustajille tietoa, miksi digitalisaatiota ja digitukea kannattaa kehittää sekä vinkkejä, miten digitukea voi omassa kunnassa järjestää.

Digituen organisoimiseen on jo olemassa toimivia käytäntöjä, joten kaikkea ei tarvitse keksiä itse. Tervetuloa tutustumaan kunnissa jo tehtyihin ratkaisuihin ja oppimaan uutta!

Tässä koulutuksessa

  • ymmärrät digitalisaation merkityksen osana kunnan ja kuntalaisten arkea.
  • ymmärrät, että suuri osa kunnan työntekijöistä antaa ja samanaikaisesti tarvitsee digitukea.
  • ymmärrät, että digitukea täytyy koordinoida.
  • tiedät erilaisia tapoja järjestää digitukea.
Aloita koulutus


​​​​​​​Koulutuksen kesto: 30-60 min