Blogit

Blogit

Digiä monesta näkökulmasta - kokemuksia digitukiviikolta

Minna Piirainen, Mirva Gullman, Mika Lillman Julkaisupäivä 9.9.2021 14.21 Blogit

Digitukiviikko nosti monin tavoin esiin sen, että digituki ja -taidot koskettavat meistä jokaista. Digituessa ei ole kyse ainoastaan laitteiden ja ohjelmien teknisestä käytöstä, vaan tarvitaan myös ymmärrystä miksi niitä käytetään. Medialukutaitoa ja tietoturvaosaamista tarvitaan niin perheiden arjessa, työelämässä kuin nuorten kohdalla. Digitaitojen kehittäminen ei myöskään rajaudu ainoastaan yksityishenkilöihin, vaan myös yritysten ja yhteisöjen arki on sujuvampaa riittävien digitaitojen avulla.

Toinen valtakunnallinen Digitukiviikko järjestettiin 30.8.-3.9.2021. Viikon tavoitteena oli nostaa tietoisuutta digiosaamisen merkityksestä ja digitaitojen kasvattamisesta. Viikko jakautui teemapäiviin, joissa käsiteltiin digituen antamista ammattilaisnäkökulmasta, tulevaisuuden digitaitoja, erilaisia käyttäjänäkökulmia sekä digipalveluiden laatua.

Digitukiviikon ohjelmaan sisältyi puheenvuoroja digitukea tarjoavilta, tutkivilta ja kehittäviltä tahoilta. Valtakunnallisen ohjelman lisäksi tarjolla oli runsaasti alueellista ohjelmaa. Aiheet vaihtelivat laajalti sisältäen keskusteluja palveluiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, tulevaisuuden digitaidoista ja nuorten digiosaamisesta. Monipuolisen ohjelmatarjonnan mahdollisti digituen laaja verkosto, johon kuuluu kattava joukko digitukea eri näkökulmista tuntevia toimijoita. Digitukiviikko kokosi verkoston osaamista yhteen ja nosti upeasti esiin sen monipuolisuutta.

Viikon aikana julkaistiin digituen materiaalia kuten kartoitus nuorten digitaidoista, päivitetty digituen eettinen ohjeistus, digitukijoiden osaamismerkki sekä digiprofiilitesti. Nämä materiaalit ovat digituen verkoston hyödynnettävissä ja tukevat digituen kehittämistä ja tarjoamista riippumatta siitä, onko kyseessä kunnan tai valtion viranomainen, järjestö tai yksityinen palveluntuottaja. Materiaalit tukevat digitukijoiden käytännön työtä tarjoamalla eettisen ohjeistuksen myötä puitteet tuen antamiseen sekä osaamismerkin avulla oman osaamisen tunnistamiseen. Digitukea tarjoavien organisaatioiden kannalta materiaalit toimivat työvälineinä esimerkiksi laadukkaan digituen kehittämiseen.

Kiinnostusta digitaitoja ja -tukea kohtaan löytyy. Digituen osaamismerkkejä haki ensimmäisen viikon aikana yli 200 digitukijaa. Digitukiviikon lähetystä seurasi viikon aikana yhteensä 3 600 henkilöä. Koko digitukiviikon ajan sosiaalisessa mediassa keskusteltiin aktiivisesti digitaitojen merkityksestä. Digituen parissa toimivien tahojen lisäksi aihe kiinnostaa laajemminkin. Nuorten digitaitoja koskeva kartoitus herätti kiinnostusta myös valtakunnallisessa mediassa.

Yksi digitukiviikon merkittävistä viesteistä on, että meidän jokaisen on hyvä ymmärtää omaa diginkäyttöämme ja tunnistaa, etteivät kaikki ole samanlaisia diginkäyttäjiä. Tarpeet vaihtelevat ja siksi onkin hyvä muistaa, ettei digiä digin, vaan sujuvan arjen vuoksi!

Digitukiviikon jälkeen onkin hyvä jatkaa arvokasta yhteistyötä digituen toimijoiden kanssa ja suunnata kohti digituen pysyvää tehtävää.

Digitukiviikon ohjelman tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa: https://www.mediaserver.fi/live/digitukiviikko  

Materiaalit:


Minna Piirainen, Mirva Gullman ja Mika Lillman työskentelevät Digi- ja väestötietovirastossa Digituen kehittämisen tehtävissä.

Suomen väkiluku 5 631 968