Hyppää sisältöön

Uusi opas neuvoo Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotossa ja VTJ-muutosrajapintaan siirtymisessä

Julkaisuajankohta 27.5.2024 13.31
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on tuottanut uuden oppaan Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotosta. Erityisesti se palvelee kuntia ja hyvinvointialueita, joiden tulee siirtyä Muutostietopalvelusta VTJ-muutosrajapinnan käyttäjiksi.

Suomi.fi-palveluväylä on yksi Digi- ja väestötietoviraston tarjoamista kansallisista digiratkaisuista. Se tarjoaa tietoturvallisen tavan siirtää tietoa eri organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Uusi opas neuvoo niin palvelun käyttöönoton valmisteluissa ja käytössä kuin palveluun liittymisen teknisessä kysymyksissä.

Opas soveltuu kaikille julkishallinnon organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää Palveluväylän kautta saatavia tietoja. Oppaasta hyötyvät myös ICT-toimittajat, jotka vastaavat käyttöönoton teknisistä ratkaisuista ja käytännön toteutuksesta.

Oppaan esivalintojen avulla saa esille oman käyttötilanteen mukaiset ohjeet

Opas sisältää ohjeita sekä Palveluväylän käyttöönoton hallinnollisista että teknisistä toimenpiteistä. Aluksi kannattaa tehdä oppaan esivalinnat, jotta ohjeen tietosisältö rajautuu vain omaan käyttötilanteeseen.

Oppaassa on selkeät ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille, joiden siirryttävä Muutostietopalvelusta VTJ-muutosrajapintaan

Erityisen hyödyllinen opas on kunnille ja hyvinvointialueille, jotka nyt käyttävät Muutostietopalvelua väestötietojen päivittämiseen ja joiden on siirryttävä VTJ-muutosrajapinnan käyttöön.  

Uudesta oppaasta saa selkeät ja konkreettiset ohjeet omatoimisen käyttöönoton suunnitteluun, toteutukseen ja testaamiseen. Oppaasta löytyy myös ohjeet, miten testiympäristöön liitytään ja miten VTJ-muutosrajapinta otetaan käyttöön tuotannossa.  

Siirry oppaaseen

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle