Hyppää sisältöön

Pirkanmaan hyvinvointialue: Palvelutietovarannossa on kyse asiakasohjauksesta  

Julkaisuajankohta 9.6.2023 9.39
Tiedote

Palvelutietovarannon sisällöillä on keskeinen rooli Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. PTV:n sisältöjen hyödyntämistä jatketaan syksyllä lanseerattavan alueellisen elintapatarjottimen tuottamisessa. Jatkokehittämisen mahdollisuuksina välkkyvät Pirhan chatbot ja erilaiset digialustat. 

– Hyvin tuotettuna PTV-tiedon hyödyntämisessä on vain taivas rajana. Avoin rajapinta antaa mahdollisuuden tiedon tuottamiseen ja näyttämiseen erilaisilla digialustoilla, kertoo digisuunnittelija Eva Hokkanen.  

Keskiössä on hyvinvointialueen asukas   

Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelutietovaranto-projektia yhdessä suunnittelija Anu Luotosen kanssa työstänyt Hokkanen pitää keskeisenä sitä, että johdolla ja kaikilla projektiin osallistujilla oli yhteinen kirkas ymmärrys PTV:n roolista. Sen synnyttäminen vaatii kunnollista pohjatyötä: infotilaisuuksia, keskusteluita, yhteistyötä ja työpajoja eri osapuolten kanssa.

– Palvelutietovaranto ei ole vain tietopankki, joka pitää tuottaa lain kirjaimen täyttämiseksi. Ytimeltään kyse on asiakasohjauksesta. Kun tämä ymmärretään, kiinnostus ja motivaatio heräävät laajemmaltikin.

Hokkasen mielestä Palvelutietovaranto-projekti toi mukanaan hedelmällisiä kysymyksiä työskentelyyn.

– Se herätteli miettimään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia ja paljasti valmisteluvaiheessa joitakin tilanteita, joissa palveluprosessin suunnittelu oli vielä osittain kesken. Tiedämmekö, miten asukas pääsee palvelun piiriin? Minne hänet halutaan ohjata? Miten tämä tapahtuu eri kunnissa hyvinvointialueen aloittaessa?

"Palvelutietovaranto ei ole vain tietopankki, joka pitää tuottaa lain kirjaimen täyttämiseksi. Ytimeltään kyse on asiakasohjauksesta."

Myös ostopalvelutuottajilla on merkittävä rooli Pirkanmaan sote-palveluiden järjestämisessä. Samoin kunnat ja järjestöt ympäri Pirkanmaata tekevät merkittävää työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Osalle toimijoista Palvelutietovaranto oli uusi tuttavuus. Hokkanen kertoo, että kaikkien tahojen kanssa yhteistyö on sujunut hyvin, kun PTV-tiedon merkitys perusteltiin eri toimijoille. 

Kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteiset sote-palvelut ja asiointikanavat on nyt kuvattu Palvelutietovarantoon. Myös ostopalvelutuottajat ovat sitoutuneet ylläpitämään omia asiointikanavia koskevia tietojaan. 

Hokkasen mielestä etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoon kytkeytyvissä palvelukokonaisuuksissa on tärkeää, että tieto erilaisista palveluista ei pirstaloidu, vaan ylittää organisaatiorajat. 

– Asukas on tärkein. Sillä ei ole väliä, kuka palvelun lopulta järjestää. Tärkeintä on se, että asukas löytää tarvitsemansa palvelun ja etsimäänsä tietoa mahdollisimman helposti. Tähän PTV-tiedon tuottaminen tarjoaa linjakkaan mallin eri toimijoille.

Hokkanen uskoo, että Palvelutietovaranto edellyttää toimintakulttuurin muutosta.  

– Tarvitsemme uudenlaisen tapa suhtautua tiedon tuottamiseen, ylläpitämiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. PTV-integraation toteutuksessa muutos on ennen muuta myös viestinnällinen.

Hyvinvointialueiden PTV-tietojen parissa urakoitiin ympäri Suomen 

Viime vuosina kaikilla hyvinvointialueilla on vilskettä piisannut, kun uutta alueellista kokonaisuutta on rakennettu. Moni on saanut osallistua myös Palvelutietovarannon tietojen siirtoon kunnilta hyvinvointialueille ja uusien palvelukuvauksien luomiseen. 

Pirkanmaan hyvinvointialue palvelutietokuvauksina 

-    tietoa sote-palveluista yli 0,5 miljoonalle asukkaalle
-    23 kunnan sote-palveluiden tiedot
-    noin 200 palvelua
-    lähes 1900 asiointikanavaa
-    hyödynnetään mm. pirha.fi-verkkosivuston Liferay-alustalla OUT-rajapinnan kautta 

Pirkanmaalla työ alkoi alueen 23 kunnan sote-palveluiden tietojen kartoittamisesta. Mittava työ oli sisällön yhtenäistäminen ja jäsentäminen selkeiksi kokonaisuuksiksi, sillä kullakin kunnalla oli ollut oma tapansa kuvata palvelunsa. 

Lisähaastetta toi kuntien erilainen koko. Palvelukuvaukset päätettiin pitää yleisluontoisena, jotta ne soveltuisivat niin pienille maaseutukunnille kuin alueen isoille kaupungeille. Sairaalapalveluiden palvelukuvaukset työstettiin niin ikään projektissa mukana olleiden kesken uudelleen.

PTV:n toimintalogiikka vaati hyvinvointialueella luovia ratkaisuja 

Hokkanen pitää tärkeänä, että organisaatio hankkii syväymmärrystä PTV:n toimintalogiikasta, jotta tarvittavat määrittelyt osataan tehdä oikein.  

– Määrittelyvaiheessa täytyy olla selkeä ymmärrys tiedon tuottamisen rakenteesta sekä siitä, miten tietoja halutaan nousevan ja näkyvän verkkosivuilla. Myös järjestelmätoimittajalla olisi hyvä olla kokemusta PTV-integraation toteuttamisesta.

Palvelutietovarannon rakenteisuus ja toimintalogiikka ei kaikilta osin taipunut parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointialueen tarpeisiin. 

– Tämänhetkinen PTV-integraation logiikka verkkosivuillamme on se, että tietoa haettaisiin ensisijaisesti palvelusta.  Käytännön arjessa asukkaat kuitenkin usein hakevat tietoa tutuista palvelupaikoista. Vaati paljon työstämistä, että hakutoiminnot toimivat hyvin myös toiseen suuntaan.

Rajoitteita toi myös Palvelutietovarannon käyttöliittymä, sillä se ei aina vastannut useita kuntia sisältävän ison ja monipaikkaisen organisaation tarpeita. Paljon pähkimistä ja työtunteja vaatii se, että palvelupaikat, puhelinnumerot ja muut tiedot saadaan näkymään verkkosivuilla oikein sekä tarkoituksenmukaisesti. Tämä työ jatkuu edelleen.

Hyvinvointialueiden haasteet tunnetaan hyvin DVV:ssä-

– Palvelutietovarantoa ollaan lähivuosina kehittämässä siten, että hyvinvointialueiden palvelupaikkatiedon kuvaaminen olisi nykyistä sujuvampaa, kertoo erityisasiantuntija Elina Huhta DVV:stä.

PTV:n ylläpito ja kehittäminen on pysähtymätön kehä – organisointiin kannattaa panostaa 
PTV-tietojen hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä. Siksi organisointi kannattaa suunnitella huolella. 

Pirkanmaan hyvinvointialueella toimintaa koordinoi PTV-ohjausryhmä. Tämän lisäksi kullakin palvelulinjalla on oma pääkäyttäjänsä, joka huolehtii palvelukuvausten yhtenäisyydestä ja muokkaamisesta tarpeiden mukaan. Palvelulinjoilla toimivien PTV-ylläpitäjien roolina on puolestaan ylläpitää asiointikanavia.  

Pirkanmaa etenee etunojassa laadukkaan PTV-työskentelyn avulla

Seuraavaksi Pirkanmaalla PTV-tietoja hyödynnetään alueen elintapatarjottimen tuottamisessa. Hyvä pohjatyö eri toimijoiden kanssa tuottaa hedelmää. 

–  Kunnilla on työskentelyssä merkittävä rooli.

Myös kansallisessa hyvinvointia ja terveyttä edistävässä hankkeessa Pirkanmaa etenee vahvalla PTV-taustalla. Siinä laadukkaan PTV-tiedon laajalla hyödyntämisellä on niin ikään oma roolinsa.  


 

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle