Ohjeita Ukrainasta saapuville

Інструкції для українців

Tälle sivulle on kerätty ohjeita Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuville ja sitä suunnitteleville.

Voinko oleskella Suomessa vapaasti?

Suomessa tapahtuvan oleskelun on oltava aina laillista. Jos olet Ukrainan kansalainen, voit oleskella Suomessa 90 vrk viisumivapaasti, mikäli olet saapunut Suomeen biometrisella passilla. Tavallisen passin haltijalta edellytetään viisumia. Viisumin tai viisumivapauden umpeuduttua maassaolo jatkuu laillisesti jättämällä Maahanmuuttovirastoon oleskelulupa- tai turvapaikkahakemus. Laillinen maassaolo jatkuu myös jättämällä Maahanmuuttovirastoon hakemus tilapäisen suojelun direktiivin mukaiseen oleskelulupaan.  Lue lisää Ukrainasta Suomeen saapuvan toimintaohjeista Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Voinko saada suomalaisen henkilötunnuksen?

Ulkomaalaisen kansalaisen henkilötiedot voidaan rekisteröidä väestötietojärjestelmään, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinnin yhteydessä sinulle myönnetään suomalainen henkilötunnus. Voit saada henkilötunnuksen, jos oleskelet laillisesti Suomessa ja rekisteröinnille on peruste. Rekisteröintiin oikeuttaa esimerkiksi Maahanmuuttoviraston myöntämä oleskelulupa, Suomessa tapahtuva työskentely tai perheenjäsen, jolle on rekisteröity osoite Suomeen. Jos rekisteröintisi perustuu siihen, että perheenjäsenelläsi* on jo osoite Suomessa, sinun tulee esittää alkuperäiset ja laillistetut perhesuhdetodistukset. Mikäli rekisteröintiperusteena on työskentely Suomessa, sinulla tulee olla työnteko-oikeus. Lue lisää suomalaisesta henkilötunnuksesta ja rekisteröintiedellytyksistä.

Voinko työskennellä Suomessa?

Työskentely Suomessa edellyttää, että sinulla on työnteko-oikeus. Kaikkeen työskentelyyn edellytetään laillista maassaoloa. Yleensä tarvitset työntekoa varten oleskeluluvan, mutta joillakin aloilla on mahdollista työskennellä ilman oleskelulupaa, jos työnteko kestää enintään 90 vrk. Myös turvapaikanhakija voi työskennellä tietyin edellytyksin Suomessa. Jos olet hakenut tilapäisen suojelun oleskelulupaa, voit tehdä töitä heti sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. Lisätietoa työnteko-oikeudesta löydät Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Miten saan perhesuhteeni rekisteröityä?

Siviilisäädyn ja perhesuhdetietojen tallentaminen edellyttää virallisten perhesuhdetodistusten esittämistä. Alkuperäiset ja laillistetut perhesuhdetodistukset tulee esittää myös silloin, jos rekisteröintisi perustuu Suomessa asuvaan perheenjäseneen. Ukrainassa myönnetyt todistukset täytyy laillistaa Apostille-laillistuksella. Jos todistus ei ole englanniksi, vaaditaan lisäksi käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännöksen voi hankkia Suomesta tai toisesta EU-valtiosta auktorisoidulta kääntäjältä. Jos todistus on käännätetty jollain muulla kääntäjällä, tarvitset myös käännökseen Apostille-laillistuksen. Todistus sekä käännös tulee esittää meille alkuperäisenä. Lisätietoa laillistamisesta ja käännättämisestä.

*Perheenjäsenellä tarkoitetaan puolisoa, huoltajaa tai huollettavaa lasta. Myös avopuoliso voidaan katsoa perheenjäseneksi, jos olette asuneet yhdessä yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta ennen muuttoa, tai teillä on yhteinen huollettava lapsi.

Entä jos minulla ei ole alkuperäisiä laillistettuja todistuksia?

Jos sinulla ei ole alkuperäisiä asiakirjoja, emme valitettavasti voi rekisteröidä perhesuhdetietojasi. Mikäli rekisteröintiperusteesi perustuu perhesuhteeseen, emme voi rekisteröidä henkilötietojasi väestötietojärjestelmään. Tällaisessa tilanteessa ole yhteydessä Maahanmuuttovirastoon. Sen jälkeen, kun olet saanut Maahanmuuttovirastolta oleskeluluvan, voimme rekisteröidä tietosi ja tutkia, onko mahdollista tallentaa perhesuhteita väestötietojärjestelmään. Löydät tarkemmat ohjeet ja rekisteröintilomakkeet sivuiltamme.

Voinko saada kotikunnan Suomesta?

Jos sinulla on tilapäisen suojelun oleskelulupa, voit saada kotikunnan vain, jos perheenjäsenelläsi* on jo kotikunta Suomessa. Tällöin sinun pitää esittää meille alkuperäiset, laillistetut todistukset sekä käännökset perhesuhteesta, jos tietoa siitä ei ole vielä tallennettu väestötietojärjestelmään.  

Yleensä tarvitset kotikunnan, jotta voit esimerkiksi käyttää joitakin kunnan järjestämiä palveluja, äänestää tai saada rahallisia etuuksia tai henkilökortin.  

Voimme tallentaa sinulle kotikunnan ja vakituisen osoitteen, vaikka asuisitkin vielä vastaanottokeskuksen tilapäismajoituksessa, kunhan kotikunnan saamisen edellytykset täyttyvät.  

Katso, mitä edellytyksiä kotikunnan saamiselle on: 

Miten saan osoitteeni rekisteröityä? 

Tilapäinen osoite on voimassa tietyn ajan, yleensä yhden vuoden.  

Sen sijaan vakinainen osoite on voimassa toistaiseksi. Samalla sinulle tallennetaan kotikunta Suomessa. Voit kuitenkin saada kotikunnan ja siihen liittyvän vakinaisen osoitteen vain, jos kotikunnan saamisen edellytykset täyttyvät. 

Etkö löytänyt vastausta sivuiltamme?

Yhteystietomme

Huomaathan, että löydät keskimääräiset käsittelyajat sivuiltamme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected] .

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 320

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet