Digituen työryhmät

Digituen kehittäminen pohjautuu verkostomaiseen yhteistyöhön digituen eri toimijoiden ja Digi- ja väestötietoviraston digituki-palvelun välillä. Digitukea tarjotaan ja kehitetään laajasti kuntien, julkishallinnon toimijoiden, järjestöjen, erilaisten hankkeiden ja yritysten toimesta.

Digi- ja väestötietoviraston digituki-palvelulla on tukenaan kaksi poikkihallinnollista työryhmää, jotka ohjaavat omalta osaltaan digituen tavoitteiden toteumista ja varmistavat digituen asiakaslähtöisen kehittämisen: 

 • Digituen asiakaslähtöisen kehittämisen työryhmä, toimikausi 2022
 • Digituen antajien referenssiryhmä, toimikausi 2022 

Digituen asiakaslähtöisen kehittämisen työryhmä: 

Digituen asiakaslähtöistä kehittämistä tukeva työryhmä, jonka tavoitteena on 

 • Tukea Digi- ja väestötietoviraston Digituki-palvelua asiakaslähtöisen kehittämisen tavoitteiden toteutumisessa
 • Lisätä ymmärrystä digituen eri kohderyhmien digiosaamisesta ja digituen tarpeesta 
 • Työryhmä osallistuu digituen pysyvän toimintamallin validointiin asiakaslähtöisyyden osalta

Työryhmän jäsenet (toimikausi 2022): 

 • Jussi Karhunen, kehityspäällikkö, Finanssiala ry
 • Inka Kiuru, mediakasvatuksen asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Minna Kuitunen, palvelupäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto/ Kansalaisneuvonta
 • Maiju Kyytsönen, tutkija, THL
 • Marko Latvanen, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto
 • Iida Laurila, edunvalvonnan asiantuntija, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.
 • Joonas Mikkilä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät
 • Merja Niemelä, vuorovaikutussuunnittelija, Oulun kaupunki 
 • Satu Veltheim, projektityöntekijä, Sininauhaliitto
 • Pia Puolakka, projektipäällikkö, Rikosseuraamuslaitos
 • Erja Saarinen, erityisasiantuntija, SOSTE
 • Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (ja myös sen Ikäteknologiakeskus)
 • Viljami Wiirilinna, hallintokoordinaattori, Kansalaisopistojen liitto KoL

Lisätietoja: Minna Piirainen, [email protected] 

Digituen antajien referenssiryhmä

Digituen referenssiryhmän eli digitukijoiden osaamisen kehittämisen työryhmän tavoitteena on 

 • Toimia Digi- ja väestötietoviraston Digituki-palvelun tukena digitukijoiden osaamisen kehittämisessä. 
 • Tuoda tietoa digitukijoiden osaamisen kehittämisen tarpeista ja toiveista eri kohderyhmien osalta. 
 • Varmistaa digituessa tarvittavan tuen ja osaamisen oikea kohdennus ja toimenpiteet.  

Referenssiryhmän jäsenet

 • Mia Hakulinen, projektipäällikkö, Savon yrittäjät ry
 • Aulikki Kannala, asiakkuusvastaava, Verohallinto
 • Louna Kiuru, asiakaspalveluesimies, Patentti- ja rekisterihallitus
 • Artem Kuosti, projektipäällikkö, Moniheli ry/DigiUp-hanke
 • Heidi Kähkönen, teknologiajohtaja, Fiksari
 • Pasi Kangas, mediakasvatuskoordinaattori, Lahden kaupunginkirjasto
 • Krista Masri, palvelupäällikkö, Helsinki-Info
 • Tuula Närvä, erikoissuunnittelija, Kela
 • Ulla-Maija Paukkeri, kehittämisasiantuntija, Oulunkaaren kuntayhtymä
 • Nina Rahja, hankeasiantuntija Vantaan kaupunki
 • Jenni Uusalo, palveluneuvoja, Digi- ja väestötietovirasto
 • Pekka Vartiainen, järjestösuunnittelija, Eläkkeensaajien keskusliitto/Verkosta virtaa-toiminta

Lisätietoja: Mirva Gullman, [email protected]