Hyppää sisältöön

Vuoden 2024 Digitukiteko-tunnustuksen voittaja Henkkarit kaikille -kampanja tukee henkilöllisyystodistuksen hankinnassa

Julkaisuajankohta 22.5.2024 10.37
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on yhdessä asiantuntijaraadin kanssa palkinnut Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja Vesannon kunnan toteuttaman Henkkarit kaikille -kampanjan vuoden 2024 Digitukiteko-tunnustuksella. Rikosseuraamuslaitoksen Digiohjaaja-malli sai Digitukiteko-tunnustuksen kunniamaininnan.

Kuvassa kaksi puhekuplaa, joista ensimmäisessä on teksti "Digitukiteko-tunnustus 2024: "Henkkarit kaikille" -kampanja, Vesannon kunta ja Kehittämisyhdistys Mansikka ry". Toisessa puhekuplassa teksti "Kunniamaininta 2024: Digiohjaaja-malli, Rikosseuraamuslaitos".

Digi- ja väestötietovirasto palkitsi torstaina 23.5.2024 vuoden 2024 Digitukitekona Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja Vesannon kunnan Henkkarit kaikille -kampanjan, jonka tuotoksena noin 1200 pohjoissavolaista on saanut sähköisen asioinnin mahdollistavan henkilöllisyystodistuksen. Yli miljoonalta suomalaiselta puuttuu voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

Digitukiteko-tunnustuksen kunniamaininta myönnettiin Rikosseuraamuslaitoksen Digiohjaaja-mallille. Digiohjaajamallissa koulutetaan Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijoita tukemaan rikostaustaisten henkilöiden digiosallisuutta. Tunnustuksen ja kunniamaininnan saajat valitsi asiantuntijaraati, johon kuuluivat pääjohtaja Janne Viskari (Digi- ja väestötietovirasto), asiantuntija Saidi Backman (Vanhusasiavaltuutetun toimisto) ja sosiaalineuvos Sari Loijas.

Esimerkillinen ratkaisu palveluaukkojen paikkaamiseen maaseudulla

Digitaitoviikolla myönnetty Digitukiteko-tunnustus myönnettiin tänä vuonna teemalla "Suomi ikääntyy ja monimuotoistuu". Tunnustuksen myöntämisessä kiinnitettiin huomiota siihen, että digitukiteko tuki viranomaispalvelua ja tuen kohderyhmänä olivat erityisesti digitaalisten palveluiden käytössä haasteita kokevat henkilöt tai ryhmät, kuten ikäihmiset, maahanmuuttajat ja syrjäytymisuhan alla olevat. Myös palvelun käyttäjien osallistumiseen ja heidän kokonaisvaltaisen tilanteensa huomioimiseen kiinnitettiin huomiota.

Raati kuvaili voittajaksi valittua Henkkarit kaikille -kampanjaa esimerkilliseksi ratkaisuksi palveluaukkojen paikkaamiseen maaseudulla.

–  Kampanja on toteutettu monipuolisessa kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa. Mallia on jo sovellettu muilla paikkakunnilla ja sitä on mahdollista laajentaa myös muualle Suomeen. Kampanja osoittaa, että käytännön haasteita on mahdollista ratkaista tarttumalla aktiivisesti toimeen esimerkiksi järjestämällä valokuvauksia ja kuljetuksia asiointipaikalle. Lisäksi kampanja vahvistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, kuvailee raadin valintaa pääjohtaja Janne Viskari.

Tunnus otettiin Kehittämisyhdistys Mansikka ry:ssä ilolla vastaan, sillä tarpeesta syntyneelle kampanjalle on jo tiedossa jatkoa.

– Kampanjalle on ollut valtava tarve ja kysyntä, koska osalta ihmisiltä puuttuu tunnistautumisvälineet esimerkiksi hyvinvointialueiden digitaalisiin palveluihin. Henkilöllisyystodistuksen avulla saatavat pankkitunnukset mahdollistavat digitaalisen asioinnin, helpottavat palvelujen saatavuutta ja innostavat ainakin kokeilemaan omatoimista tai ohjattua digiasiointia. Pohjois-Savon hyvinvointialue on myöntänyt kampanjalle jatkorahoitusta kahdeksi seuraavaksi vuodeksi, kertoo Seija Korhonen Kehittämisyhdistys Mansikka ry:stä.

Kunniamaininta Rikosseuraamuslaitoksen Digiohjaaja-mallille

Kunniamaininnan saajaksi raati valitsi Rikosseuraamuslaitoksen Digiohjaaja-mallin. Perusteluissaan raati toteaa, että mallissa tuen kohteena on marginaalisessa asemassa oleva taustoiltaan moninainen ihmisryhmä, jolla on suuri riski syrjäytyä ja jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. '

Malli edistää vankien oikeuksien toteutumista, lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä parantaa digipalveluiden saatavuutta syrjäytyneille ihmisryhmille. Mallin tuomat hyödyt ovat monipuolisia ja kehitystyö ansiokasta. Lisäksi malli vahvistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Mikä Digitukiteko-tunnustus?

Vuoden Digitukiteko-tunnustus jaetaan tänä vuonna toisen kerran. Tunnustus annetaan tahoille, jotka ovat kehittäneet digitukea ja digiosaamista oivaltavasti ja asiakaslähtöisesti. Digitukiteko-tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, työryhmä, organisaatio tai hanke.

Tarkempiin valintaperusteisiin sekä kaikkiin ehdotettuihin digitukitekoihin voi tutustua Digi- ja väestötietoviraston sivuilla osoitteessa: https://dvv.fi/digitukiteko-tunnustus

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, johtava asiantuntija Minna Piirainen, p. 0295 535 280, [email protected]