Kansalaisen asiointitili poistuu käytöstä:
Uusi Suomi.fi-viestit käyttöön joulukuun puolivälissä

23.11.2017 8.30
Tiedote

Väestörekisterikeskus julkaisee joulukuun puolivälissä uuden, kansalaisten ja viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun palvelun, Suomi.fi-viestit. Uusi palvelu on osa Suomi.fi-verkkopalvelua ja se korvaa nykyisin käytössä olevan Kansalaisen asiointitilin.

Kaikki Kansalaisen asiointitilillä olevat organisaatiot ja palvelut siirretään Viestit-palveluun automaattisesti 14.12.2017 aikana. Tämä ei edellytä organisaatioilta mitään teknisiä toimenpiteitä.  Kansalaisille palvelu aukeaa 15.12.2017.

Suomi.fi-viestien hyödyntäminen edellyttää Suomi.fi-viestien käyttölupaa. Väestörekisterikeskus on sähköistämässä käyttölupaprosessia kevään 2018 aikana ja tulee tiedottamaan julkisen hallinnon organisaatioita myöhemmin siitä, milloin käyttölupaa voidaan hakea sähköisesti. Lisätietoa käyttöluvasta ja sen hakemisesta saatte https://palveluhallinta.suomi.fi/fi.

Keskitetty tulostuspalvelu hoitaa kirjepostituksen vuonna 2018

Alkuvuodesta 2018 Viestit-palvelun yhteyteen on tulossa keskitetty tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu, jonka jälkeen organisaation ei tarvitse itse huolehtia kirjepostin lähettämisestä kansalaiselle.

Postituspalvelun myötä organisaatio voi lähettää kaikki viestit samalla tavalla riippumatta siitä, vastaanottaako kansalainen postin sähköisesti vai kirjepostina. Viestit-palvelu tarkistaa, kumman vastaanottotavan kansalainen on valinnut ja hoitaa materiaalin tarvittaessa kirjepostitukseen.

Postituspalvelu on tällä hetkellä kilpailutusvaiheessa. Väestörekisterikeskus tiedottaa palvelun sisällöstä ja käyttöönotosta tarkemmin alkuvuodesta 2018.

Ennen Viestit-palveluun liittyvän postituspalvelun käyttöönottoa organisaatioiden tulee hoitaa kirjepostitukset samaan tapaan kuin tähänkin saakka omien postitussopimusten tai muiden postitusjärjestelyjen kautta.

Mitä Viestit-palveluun siirtyminen tarkoittaa kansalaisille?

Kansalaisten tulee tunnistautua Suomi.fi-verkkopalveluun ja antaa suostumuksensa sähköiseen viestintään voidakseen vastaanottaa viranomaisten viestit sähköisessä muodossa. Tämän voi tehdä 15.12.2017 alkaen.

Jos kansalainen ei anna suostumustaan sähköiseen viestintään Viestit-palvelussa, hän saa kaiken viranomaisten lähettämän postin kirjepostina.

Organisaatioiden kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joulukuun puolivälissä kaikki viestit joudutaan lähettämään kansalaisille kirjepostitse samaan tapaan kuin tähänkin saakka organisaation omien postitusjärjestelyjen kautta.

Juridisten syiden vuoksi Viestit-palveluun ei voida automaattisesti siirtää Asiointitilillä jo annettuja suostumuksia sähköiseen viestintään.

Jos kansalaisella on ollut käytössä Kansalaisen asiointitili, hän voi yhä käydä Kansalaisen asiointitilillä lukemassa aiemmin vastaanottamansa viestit, mutta Asiointitilille ei saavu enää 14.12.2017 jälkeen uusia viestejä eikä Asiointitilille aiemmin saapuneisiin viesteihin voi enää vastata. 

Asiointitilillä olevat vanhat viestit ja liitteet voi käydä lukemassa osoitteessa http://www.asiointitili.fi/ 30.6.2018 saakka. Tämän jälkeen Asiointitili poistuu käytöstä. Kansalaisten tulee käydä tallentamassa vastaanottamansa viestit ja liitteet ennen 30.6.2018, jos haluaa säilyttää Asiointitilille saapuneet viestit.

Kansalaiselle ilmoitukset saapuneista viesteistä sähköpostitse tai mobiilisovelluksella

Suomi.fi-viestit ilmoittaa kansalaiselle viestistä sähköpostitse. Jos kansalainen ottaa käyttöönsä älylaitteeseen ladattavan Suomi.fi-mobiilisovelluksen, hän saa halutessaan ilmoitukset uudesta viestistä myös sovellukseen. Sähköposti tulee siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka kansalainen on ilmoittanut ottaessaan Viestit-palvelun käyttöönsä. Sähköpostiosoitetta voi halutessaan myös vaihtaa Viestit-palvelun asetuksissa.

Suomi.fi-viestien mobiilisovellus julkaistaan alkuvuodesta 2018. Mobiilisovellus ja siinä käytössä olevat ilmoitukset uudesta viestistä korvaavat Kansalaisen asiointitilillä olleen tekstiviesti-ilmoituksen.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Suomi.fi-asiakaspalvelu, kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi


Onko organisaationne liittänyt palvelujaan Asiointitiliin?

Huomioittehan muutoksen yhteydessä seuraavat asiat:

 • Jos olette julkaisseet Asiointitiliin liittyviä ohjeita tai esittelymateriaalia, päivittäkää ne uuden palvelun mukaiseksi (esim. linkit, palvelun nimi jne.).
   

 • Jos kansalainen ei ole ottanut Viestit-palvelua käyttöönsä, kaikki posti lähetetään hänelle 14.12.2017 alkaen paperipostina. Organisaatioiden kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joulukuun puolivälissä kaikki viestit joudutaan lähettämään kansalaisille kirjepostitse samaan tapaan kuin tähänkin saakka organisaation omien postitusjärjestelyjen kautta.
   

 • Liittäkää Väestörekisterikeskuksen laatima tiedote Viestit-palvelusta kaikkiin kansalaisille lähetettäviin viesteihinne – lähtivät ne sitten sähköisesti Kansalaisen asiointitilille tai perinteisesti paperipostina.  Näin vauhditatte kansalaisten siirtymistä sähköisten viestien vastaanottajiksi.
  Lataa tästä kansalasille lähetettävä tiedote: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi
   

 • Markkinoikaa uutta Viestit-palvelua kansalaisille.
  Asiointitiliä käyttävien kansalaisten tilit ja heille aiemmin lähetetyt viestit eivät siirry uuteen Viestit-palveluun, vaan kaikkien kansalaisten täytyy itse käydä ottamassa uusi palvelu käyttöönsä 15.12.2017 alkaen.

  • Tässä apunanne on Väestörekisterikeskuksen julkaisema viestintämateriaalipaketti. Hyödyntäkää sen sisältöjä Suomi.fi-palvelujen viestinnässä ja markkinoinnissa kansalaisille: www.vrk.fi/viestintamateriaalia-organisaatioille.