Hyppää sisältöön

Suomi.fi-verkkopalvelun ja Palvelutietovarannon sisällöt tarjoavat tietoa myös muiden EU-maiden kansalaisille ja yrittäjille

8.2.2021 14.08
Tiedote

Suomi.fi-verkkopalvelu on Suomen osalta yksi tietolähde uudistuneessa Sinun Eurooppasi -portaalissa.

Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin asetus Digitaalisesta palveluväylästä (SDG-asetus), joka velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan verkkosivuillaan tietoja tietyistä kansalaisille ja yrityksille keskeisistä aihepiireistä. 

SDG-asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa sisämarkkinoiden toimimista. SDG:n ensimmäisessä vaiheessa kootaan tiedot ja myöhemmässä vaiheessa helpotetaan myös rajat ylittävää asiointia. 

Sinun Eurooppasi -portaali hyödyntää PTV:n ja Suomi.fi-verkkopalvelun sisältöjä

Suomi.fi-verkkopalvelun ja Palvelutietovarannon (PTV) sisältöjä on täydennetty SDG-vaatimusten perusteella. Sisällöt ottavat entistä paremmin huomioon tilanteet, joissa EU-kansalainen tai -yrittäjä tulee Suomeen.

EU-kansalaiset ja -yrittäjät löytävät keskeiset tiedot ja palvelut Sinun Eurooppasi -portaalin kautta. Portaaliin on linkitetty tällä hetkellä n. 40 Suomi.fi-verkkopalvelun sivua kieliversioineen. Lisäksi portaaliin on linkitetty n. 120 muiden Suomen viranomaisten sivua.

Suomi.fi-verkkopalvelun SDG:hen linkitettyjä sisältöjä ovat mm.: Lapsen saaminen ja hoito, Vapaaehtoistyö, Yrityksen taloudelliset vaikeudet, Yrityksen jätehuollon järjestäminen
SDG:n sisältöjen näkökulmana ovat kansalaisten ja yrittäjien erilaiset tilanteet.

Elämäntilannelähtöisyys on myös Suomi.fin sisältöjen kehittämisessä keskeinen painopiste. Suomi.fin sisällöt tarjoavat tietoja tilanteisiin, joihin liittyy useita eri viranomaisia. Tavoitteena on tarjota tietoa hallinnonalarajat ylittäen.  

Palvelutietovarannossa noin 2 100 yritysluvan tiedot

Palveluiden tiedot tulevat Suomi.fihin Palvelutietovarannosta ja useat PTV-organisaatiot ovat täydentäneet omia PTV-tietojaan SDG-asetuksen vaatimusten mukaisiksi. Suurimpana kokonaisuutena ovat yritysluvat ja -velvoitteet: Palvelutietovarannossa on yhteensä n. 2100 yritysluvan tiedot.

PTV ja Suomi.fi ovatkin yhdessä mahdollistaneet helpon tavan koota eri viranomaisten yrityslupia yhteen. Jos sisällöt olisi linkitetty kunkin vastuuviranomaisen sivuilta erikseen, olisi kyseessä ollut todella iso työ ja yrittäjä ei olisi saanut tarvitsemaansa tietoa yhdenmukaisessa muodossa.

PTV-tietoja hyödynnetään nyt siis myös EU-tasolla. Yrityslupien lisäksi myös ammattipätevyydet ja rahoituspalvelut on linkitetty Suomi.fistä. 

Sinun Eurooppasi -portaalin uudistus ei ole vielä täysin valmis, vaan portaali rakentuu pikkuhiljaa ja tulee jatkossa sisältämään kaikki SDG:hen linkitetyt sisällöt. 
 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat