Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön tulee sirullinen sote-ammattikortti

20.4.2017 10.00
Tiedote

Väestörekisterikeskus (VRK) laajentaa varmennetoimintaansa. 2.5.2017 alkaen Väestörekisterikeskus tuottaa varmennepalvelut sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttämiin ammattikortteihin.

Uudistuksen myötä terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi myös sosiaalihuollon ammattihenkilöille tulee mahdollisuus hakea käyttöönsä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sote-ammattikorttia, jossa on sote-varmenne.

Uusia sirullisia sote-ammattikortteja tarvitaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden ensimmäisen vaiheen käyttöönotoissa vuodesta 2018 alkaen ja niillä kirjaudutaan jatkossa sosiaalihuollon käyttämiin asiakastietojärjestelmiin, jotka on kytketty Kanta-palveluihin. Myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden varmenteet uudistetaan käytössä olevien ammattikorttien voimassaolon päätyttyä SOTE-ammattikorteiksi.

Asiasta on julkaistu ennakkotiedote 21.9.2016: https://eevertti.vrk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/terveydenhuollon-varmennepalvelut-laajenevat-sosiaali-ja-terveydenhuollon-varmennepalveluiksi

Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on mahdollisuus hakea ammattikorttia aikaisintaan siinä vaiheessa, kun henkilölle on myönnetty oikeus harjoittaa sosiaalihuollon ammattia tai tehty ammattinimikkeen käyttöoikeudesta merkintä Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Valviran tekemä ammatinharjoittamisoikeuspäätös ja rekisterimerkintä on maksullinen. Väestörekisterikeskuksen myöntämä ammattikortti on toistaiseksi hakijalle maksuton.

Kortti takaa turvallisen tietojenkäsittelyn

Väestörekisterikeskuksen myöntämiä varmennekortteja käytetään henkilön vahvassa sähköisessä tunnistamisessa. Vahva tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Väestörekisterikeskuksen myöntämillä varmenteilla ja todennetaan sähköisen asioinnin osapuolet ja käyttöoikeudet sekä turvataan tietojärjestelmien välittämän asiakastiedon eheys ja luottamuksellisuus.

Ammattikortti on henkilökohtainen ja se on sidottu kortinhaltijan ammattioikeuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi käyttää yhtä korttia valtakunnallisesti kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Ammattikortti on voimassa viisi vuotta, ellei ammattioikeuteen liity jokin voimassaoloaikaa rajoittava tekijä.

Sosiaalihuollon ammattilainen, toimi näin hankkiaksesi sote-ammattikortin:

 1. Toimita ammatinharjoittamisoikeutta tai rekisteröintiä koskeva hakemus Valviraan.
  • Valvira myöntää oikeuden harjoittaa ammattia ja tekee rekisteröintimerkinnön sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, Suosikkiin.
  • Odota, kunnes saat Valviralta päätöksen laillistuksesta tai todistuksen rekisteröinnistä.
  • Tarkemmat ohjeet ja lisätietoa hakemusten käsittelyajoista on julkaistu Valviran verkkosivuilla.
 2. Kun saat Valviralta päätöksen laillistuksesta tai todistuksen rekisteröinnistä, tilaa sote-ammattikortti lähimmästä rekisteröintipisteestä.
  • Tilauksen yhteydessä sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi poliisin myöntämällä, voimassaolevalla tunnistamisasiakirjalla (passi, henkilökortti tai 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti).
  • Rekisteröintipisteiden tiedot on julkaistu Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla.
 3. Väestörekisterikeskus käsittelee korttihakemuksen ja toimittaa valmiin kortin postitse hakijan kotiosoitteeseen.

Lisätietoja

Laillistuksesta ja nimikesuojauksen rekisteröinnistä:
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira
Ylitarkastaja Eeva Sallinen, p. 0295 209 111  
suosikki[at]valvira.fi  

Sote-ammattikorttien tilaamisesta:
Väestörekisterikeskus
asiakashallinta.th-varmenne(at)vrk.fi
Asiakkuuspäällikkö Ari Häkli, p. 0295 535 224, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi