VM tiedottaa
Selvityshenkilö Backman esittää maistraattien yhdistämistä Väestörekisterikeskukseen

8.11.2017 10.05
Tiedote

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kutsui Sitran vanhemman neuvonantaja Jouni Backmanin selvittämään ja arvioimaan maistraattien erilaisia organisointivaihtoehtoja. Selvityksen tavoitteena oli selvittää kolmen annetun vaihtoehdon pohjalta, mitä hyötyjä ja haittoja maistraattien erilaisiin organisointivaihtoehtoihin liittyy sekä tehdä ehdotus uudesta organisointimallista ja mahdollisista tehtäväsiirroista. Myös digitaalisuuden edistämiseen maistraattien toiminnassa ja palveluntuotannossa tuli kiinnittää huomiota.

Maistraattien uudelleen organisointi on välttämätöntä hallituksen 5. huhtikuuta 2016 tekemän, maakunnille siirtyviä tehtäviä koskevan linjauksen perusteella. Tämän linjauksen mukaan valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen.

Uudelleen organisointi on Backmanin mukaan perusteltua asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi, digitaalisten palveluprosessien edistämiseksi sekä vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.

"Esitykseni perustuu erityisesti asiakaslähtöisyyden vahvistamiseen ja hyvään henkilöstöpolitiikkaan. Tehtävien kokoaminen riittävän suureen uuteen kokonaisuuteen mahdollistaa tämän parhaiten. Digitalisaation hyödyntämisellä saadaan parempia palveluja asiakkaille ja uusia mahdollisuuksia henkilöstölle. Esitykseni vahvistaa valtionhallinnon läsnäoloa ja palvelukykyä Suomen eri osissa", toteaa Backman.

Selvityshenkilö esittää, että nykyiset yhdeksän erillisinä virastoina toimivaa maistraattia ja nykyinen Väestörekisterikeskus yhdistetään valtakunnalliseksi virastoksi vuoden 2020 alusta. Yhdistäminen tehtäisiin Väestörekisterikeskukseen, mutta nimenmuutoksella korostettaisiin uutta toiminnallista kokonaisuutta. Valtiovarainministeriön toimialan kaikki digitalisaation edistämistehtävät niin ikään koottaisiin mahdollisimman pikaisesti jo ennen yhdistettävän viraston aloittamista Väestörekisterikeskuksen yhteyteen.

Maistraattien nykyiset kuluttajaneuvontatehtävät esitetään raportissa siirrettävän Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteyteen mahdollisuuksien mukaan jo ennen maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistämistä. Lisäksi asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi tehtäisiin eräitä muita välittömiä toimenpiteitä ja lisäselvityksiä.

”Pidän selvityshenkilö Jouni Backmanin esitystä maistraattien yhdistämisestä Väestörekisterikeskukseen perusteltuna. Perehdymme valtiovarainministeriössä pian selvityksen yksityiskohtiin ja teemme sen jälkeen ripeästi ratkaisuja etenemisestä”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

”Selvityshenkilö Backman nostaa esille modernin näkökulman, jonka mukaan digitaalinen toimintatapa mahdollistaa maistraattien tehtävien hajauttamisen eri osissa maata oleviin toimipisteisiin. Hänen esityksensä siitä, että maistraattien tehtäviä siirrettäisiin tietoisesti pois kasvukeskuksista vahvistaen samalla muita toimipisteitä, on harkitsemisen arvoinen”, toteaa ministeri Vehviläinen.

Valtiovarainministeriö vastaa maistraattien strategisesta ohjauksesta. Nykyisin maistraattien ohjaus- ja kehittämistehtävät on koottu Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimivaan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikköön. Maistraatit ovat osa Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjanpitoyksikköä. Maakuntauudistuksen yhteydessä sekä nykyisten aluehallintovirastojen että maistraattien ohjausyksikkö lakkaavat toimivasta.

Lisätietoja

Selvityshenkilö Jouni Backman, puh. 040 588 2560
Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 046 923 3634, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Maistraattien uudelleen organisointi loppuraportti