Valikko

Professori Kalle Määtän selvitys: Tulevalle Digi- ja väestötietovirastolle vahva rooli digitalisaation edistäjänä

9.8.2018 10.30
Tiedote

Professori Kalle Määtän laatiman selvityksen mukaan vuonna 2020 syntyvästä Digi- ja väestötietovirastosta kannattaa kehittää jatkossa aktiivinen ja laaja-alainen digitalisaatiota edistävä toimija. Määtän selvityksessä ehdotetaan tulevalle virastoja useita uusia tehtäviä ja esimerkiksi roolia sähköisen asioinnin parhaiden käytäntöjen selvittäjänä ja tiedonjakajana muille viranomaisille.

Valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa Määtän selvittämään sähköisiä palveluita ohjaavan lainsäädännön muutostarpeita. Määttä on Lapin yliopiston oikeustaloustieteen professori. Määttä luovutti selvityksensä julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaavalle kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle tänään torstaina 9.8.2018.

Osana selvitystä Määttä arvioi myös tulevan Digi- ja väestötietoviraston roolia sähköisen asioinnin kehittäjänä. Viraston on tarkoitus aloittaa työnsä vuoden 2020 alussa.

Määttä ehdottaa selvityksessä Digi- ja väestötietovirastolle laajaa tehtäväkenttää sähköisen asioinnin edistäjänä. Selvityksessä todetaan, että tuleva virasto pitäisi ottaa mukaan sähköistä asiointia koskevaan lainsäädäntötyöhön. Määttä ehdottaa muun muassa, että virasto tekisi esityksiä ja aloitteita sähköisen asioinnin edistämiseksi ja laatisi toimialaan liittyviä vertailuja ja tutkimuksia. Virasto voisi Määtän mukaan myös tiedottaa ja valistaa sähköisestä asioinnista sekä jakaa muille viranomaisille tietoa digitaalisen asioinnin hyvistä käytännöistä. 

Tämän lisäksi viraston tulee Määtän mukaan pyrkiä aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen suhteeseen muihin julkishallinnon organisaatioihin nähden.

-Professori Kalle Määtän ehdottamat uudet tehtävät ja vastuut sopisivat erinomaisesti tulevan Digi- ja väestötietoviraston tehtävien kokonaisuuteen ja niillä on selkeä toiminnallinen yhteys Väestörekisterikeskuksen nykyisiin tehtäviin, sanoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta.

-Virastolla on pitkä, lähes 50 vuoden kokemus toimintojen ja palvelujen digitalisoimisesta yhteistyössä muiden viranomaisten ja yksityissektorin toimijoiden kanssa, jatkaa Salovaara.

Digi- ja väestötietovirasto muodostetaan valmisteilla olevan lainsäädännön mukaisesti 1.1.2020 yhdistämällä nykyisen Väestörekisterikeskuksen, alueellisten maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastoon kuuluvan Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön organisaatiot, toiminnot ja henkilöstö.

Lisätietoa:

­johtaja Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus, timo.salovaara(at)vrk.fi, +358 50 344 3111

Lue Valtiovarainministeriön tiedote sekä raportti kokonaisuudessaan:

Valtiovarainministeriö: Selvitys digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut (9.8.2018)