Hyppää sisältöön

Opi digitaalisen turvallisuuden taitoja maksuttoman verkkokoulutuksen avulla

Julkaisuajankohta 16.10.2019 10.12
Tiedote

Väestörekisterikeskus tarjoaa verkkokoulutusta digitaalisen turvallisuuden taitojen parantamiseen kaikille kiinnostuneille. Koulutus palvelee niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin työntekijöitä sekä kansalaisia. Koulutus on maksuton ja se löytyy eOppiva-palvelusta.

Nyt julkaistu digiturvakoulutus on ensimmäinen osa laajempaa Digiturvallinen työelämä -verkkokoulutusta, joka valmentaa henkilöstöä toimimaan turvallisesti erilaisissa uhkatilanteissa niin digitaalisessa kuin fyysisessäkin ympäristössä. 

– Työssä ja vapaa-ajalla kohtaamamme uhat ovat usein hyvin samanlaisia organisaatiosta ja työtehtävästä riippumatta. Digiturvallinen työelämä -koulutus on suunnattu julkishallinnon henkilöstölle, asiantuntijoille ja johdolle sekä heidän sidosryhmilleen, mutta se soveltuu myös liike-elämän ja kansalaisten käyttöön, kertoo asiantuntija Juha Kirves Väestörekisterikeskuksesta.

Digiturvallisuuden koulutuskokonaisuus palvelee digitalisoituvan yhteiskunnan koulutustarpeita

Digiturvallinen työelämä -koulutus saa myöhemmin jatkoa. Koulutuskokonaisuuteen luodaan digiturvallisuuden kattavat koulutussisällöt huomioiden ihmisen elämänvaiheet lapsuudesta, nuoruudesta, työelämään ja vanhuuteen. Loput koulutuskokonaisuudesta julkaistaan vuosien 2019-2020 aikana.

Koulutuskokonaisuus parantaa yhteiskunnan digiturvallisuutta kehittämällä henkilöstön, asiantuntijoiden ja johdon sekä kansalaisten digiturvatietoisuutta. Samalla se antaa organisaatioille työkaluja digiturvakulttuurin luomiseen. Koulutuskokonaisuus tarjoaa julkishallinnon organisaatioille työkaluja lainsäädännön koulutusvaatimusten täyttämiseen.

Väestörekisterikeskus toteuttaa Digiturvallinen elämä -koulutuskokonaisuudenosana Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishanketta (JUDO-hanke). Koulutukset toteutetaan yhteistyössä HAUSin kanssa ja julkaistaan HAUS:n toteuttamassa eOppiva-järjestelmässä.

Digiturvallinen työelämä -verkkokoulutus eOppivassa »

Väestörekisterikeskuksen JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta. JUDO-hanke kehittää digiturvan eri osa-alueita julkisessa hallinnossa: riskienhallinta, toiminnan jatkuvuus ja varautuminen, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus ja tietosuoja. Työpajojen, verkkokoulutusten ja harjoitusten avulla julkishallinnon organisaatiot voivat kehittää osa-alueiden edellyttämiä prosesseja ja toimintamalleja mukaan luettuna henkilötietojen tietoturvaloukkaukset.  

Lisätietoa:
asiantuntija Juha Kirves, [email protected]