Hyppää sisältöön

Omaisen kuolemaan liittyvän palvelupolun muotoilu käynnistyi ekosysteemifoorumissa

Julkaisuajankohta 23.5.2019 9.11
Tiedote

Väestörekisterikeskus, maistraatit, Verohallinto ja joukko muita sidosryhmiä kokoontui yhteen miettimään, kuinka omaisen kuolemaan liittyvää byrokratiaa ja palveluita saisi kevennettyä kansalaisen näkökulmasta.

Omaisen menehtyessä hoidettavien asioiden määrä on suuri ja hajautunut usealle yksityiselle ja julkiselle toimijalle. Mukana oli edustajia myös mm. oikeus- ja valtiovarainministeriöistä, pankeista, oikeusavusta sekä hautaustoimistoista.

Ekosysteemifoorumi sai alkunsa maistraattien omaisen kuolemaan liittyneestä kehitysprojektista, jonka tuloksena syntyi hahmotelma omaisen kuoleman asiakaspolusta. Polkua on työstetty eteenpäin Verohallinnon, Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien yhteistyönä. Nyt mukaan otettiin kirjo sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, jotta muotoilutyötä voitaisiin jatkaa koko ekosysteemi huomioiden.

Tilaisuuden tarkoituksena oli tarkastella omaisen kuolemaa ja siihen liittyviä asioita ekosysteemiajattelun näkökulmasta ja asiakaslähtöisesti. Aamupäivän aikana osallistujat kartoittivat palvelupolkuun tarvittavia muutoksia ja pohtivat, miten palvelupolkua pitäisi lähteä kehittämään viranomaisten, lainsäätäjien ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä. Tilaisuudessa sovittiin, että työtä lähdetään edistämään ainakin kuoleman ennakoinnin, testamentin ja perunkrijoituksen teemojen kautta. Katso täältä D9-tiimin tekemä kooste tilaisuuden sisällöstä ja annista (pdf).

Tilaisuuden järjesti Väestörekisterikeskuksen D9-tiimi yhdessä Verohallinnon kanssa. Väestörekisterikeskus ja Verohallinto keskustelevat kesäkuussa, miten verkoston työtä lähdetään edistämään. Työtä on tarkoitus jatkaa syksyllä ja kutsua yhteistyökumppaneita mukaan vielä laajemmin.