Hyppää sisältöön

Miten Digi- ja väestötietovirasto kokoaa tietoa erilaisten organisaatioiden tarpeista? 

Julkaisuajankohta 8.2.2024 12.22
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa yhteiskunnan digitalisointiin yhteiskäyttöisiä palveluita VTJ-palveluista varmenteisiin ja Suomi.fi-palveluihin. Palveluiden käyttäjinä on niin suuria ja pieniä kuntia, virastoja, hyvinvointialueita kuin yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. 

Kooltaan ja toiminnaltaan erilaisten organisaatioiden tarpeiden ja toiveiden yhteensovittamisessa tärkeässä roolissa on käyttäjäryhmätoiminta. Vuodesta 2019 alkaen toimineisiin ryhmiin on saatu syntymään keskusteleva, osallistava ja ratkaisukeskeinen henki.   

Käyttäjäryhmistä kosolti tuiki tärkeää
asiakasymmärrystä sekä näkemyksiä
kehittämiseen ja priorisointiin

 

 

DVV saa käyttäjäryhmistä arvokasta palautetta ja ehdotuksia palveluiden kehittämiseen ja priorisointiin.    Käyttäjäryhmiin osallistuu niin palveluiden kehittämisestä kuin asiakastyöstä vastaavia henkilöitä Digi- ja väestötietovirastosta. 

Viestit-palvelun palvelunomistaja Maria Juka-Lahdenperä pitää tärkeänä käyttäjäryhmistä saatua palautetta etenkin sen vuoksi, että DVV tuottaa julkishallinnon yhteisiä tukipalveluita. 

– Käyttäjäryhmissä kuulemme, mikä asiakkaitamme puhututtaa ja millaisia tarpeita eri organisaatioilla on. Palautteen avulla pystymme tukemaan organisaatioita entistä paremmin ja kehittämään palveluitamme asiakaslähtöisesti. Kun asioista keskustellaan yhdessä, nousee esiin myös hyviä ratkaisuehdotuksia. 

Digi- ja väestötietoviraston käyttäjä- ja yhteisryhmätoiminta vuonna 2023

  • Yhteensä 36 tapaamista
  • Virastojen käyttäjäryhmillä kuusi tapaamista.
  • Kuntien käyttäjäryhmillä neljä tapaamista sekä yhdeksän kuntien yhteistyöryhmän tilaisuuksia.
  • Hyvinvointialueiden yhteistyöryhmällä neljä ja yhteistyöverkostolla kymmenen tapaamista.
  • Yksityis- ja kolmannen sektorin käyttäjäryhmillä kolme tapaamista
  • Tapaamisten teemoina mm. VTJ:n muutosrajapinta, sähköinen leima, Suomi.fi-valtuudet, Suomi.fi-viestit, Suomi.fi-palveluväylä ja Suomi.fi-laatutyökalut. 

DVV:n digiratkaisut-ryhmään kuuluva erityisasiantuntija Elina Palomies kertoo, että ryhmällä on ollut aktiivinen rooli käyttäjäryhmissä. 

– Haluamme auttaa ja tukea asiakkaita digitaalisten palveluiden kehittämisessä Suomi.fi-palveluiden sekä muiden DVV:n tarjoamien palvelujen avulla. Yhteinen tekeminen ja kehittäminen käyttäjäryhmissä ovat lisänneet valtavasti yhteisymmärrystä puolin ja toisin.

Asiakkaat oppivat myös toisiltaan ja edistävät asioita yhdessä

Palomies arvioi, että käyttäjäryhmä on ollut toimiva asiakasfoorumi, jossa tietoa jaetaan puolin ja toisin. Asiakkaat saavat toisten organisaatioiden kokemuksista oivalluksia, miten DVV:n tarjoamia palveluita voi hyödyntää. 

Kuvassa Elina Palomies

–  Käyttäjäryhmä auttaa organisaatioita verkostoitumaan toistensa kanssa ja jakamaan kokemuksia palvelujen käyttöönotosta, käytöstä ja käyttötapauksista. Ryhmässä voi kysyä ratkaisujen yksityiskohdista.

Saman pöydän äärellä asiakkaat ovat löytäneet myös yhdessä edistettäviä asioita kuten Palveluväylän hyödyntäminen. 

–  Osallistujat ovat saaneet arvokasta tietoa toisiltaan esimerkiksi siitä, millainen tieto on muille organisaatioille arvokasta. Organisaatiot aikovat jatkossa tuoda Palveluväylään uusia tietoja muiden organisaation saataville. 

Kunta- ja valtio-käyttäjäryhmiä on myös yhdistetty keskenään miettimään Palveluväylän laajempaa hyödyntämistä yli hallintorajoen. Näin eri toimijat ovat pystyneet jakamaan ymmärrystä sekä lisäämään omaa ja muiden tietoa.

Käyttäjäryhmät ovat toimineet jo vuodesta 2019 

Digi- ja väestötietovirasto käynnisti suunnitelmallisen yhteistyön eri asiakassegmentteihin kuuluvien käyttäjäryhmien kanssa vuonna 2019. Kussakin käyttäjäryhmässä on kymmenkunta pysyvää jäsentä.

Kuntien käyttäjäryhmään kuuluu kuntia eri puolelta Suomea pienestä Sipoosta Helsinkiin. Virastoilla, hyvinvointialueilla sekä yksityis- ja kolmannelle sektorilla on omat ryhmänsä.  

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle