Hyppää sisältöön

JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvaa vuosina 2019–2021

26.2.2019 17.17
Tiedote

Väestörekisterikeskus on käynnistänyt JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

JUDO-hanke hyödyntää erilaisia, osin uudenlaisia toteutustapoja sekä tietysti oppeja aiemmista hankkeista.  Väestörekisterikeskus tuottaa osana JUDO-hanketta muun muassa julkisen hallinnon käyttöön digiturvan koulutusratkaisun, joka sisältää myös digiturvapelin. 
 
14.3. järjestetään JUDO-hankkeen virtuaalinen aloitusseminaari, joka on kaikille avoin. JUDO-hankkeen tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja virtuaalisia, mikä mahdollistaa osallistumisen myös muihin kuin oman alueen tilaisuuksiin. 
 

Tavoitteena toimivat ja luotettavat digitaaliset palvelut

Tavoitteena on varmistaa, että julkisen hallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Tätä tavoitetta edistetään kehittämällä digiturvan johtamista, henkilöstön digiturvaosaamista sekä tarjoamalla tukea turvallisempien palveluiden kehittämiseksi. Näitä asioita kehitetään JUDO-hankkeen viidessä projektissa:
 
1. Tukea digituvallisuuden johtamiseen ja riskienhallinnan kehittämiseen
Projekti 1 auttaa organisaatioita digiturvallisuuden johtamisen ja riskienhallinnan kehittämisessä tarjoamalla tätä varten nykyaikaisia työkaluja ja malleja. Projektissa luodaan kattava digiturvallisuuden johtamisen ja hallinnan käsikirja sekä opas digiturvan toteuttamiseksi, jotka viedään käytäntöön työpajojen ja vuosittaisten TAISTO-harjoitusten avulla.
 
2. Tietoturvanormien soveltamis- ja arviointikehikko
Projekti 2 luo tietoturvanormien soveltamis- ja arviointikehikon (VAHTI100). Hankkeessa toteutetaan myös verkkopalvelu, jossa kehikon materiaalit ja soveltamisohjeet julkaistaan kaikkien käyttöön.
 
3. Digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisu koko julkiselle hallinnolle
Projekti 3 tuottaa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisun, joka koostuu oppimisympäristöstä sekä digiturvapelistä. Koulutusjärjestelmä tuotetaan yhteistyössä HAUSin eOppiva-mallia käyttäen ja julkaistaan koko julkisen hallinnon, osittain kansalaisten ja yritysten käyttöön. Digiturvapeli valmentaa toimimaan fyysisen ja digimaailman erilaisissa tilanteissa pelillisin keinoin.
 
4. Seurantajärjestelmä digiturvallisuuden hallintaan
Projekti 4 tuottaa organisaatioiden käyttöön digiturvallisuuden seurantajärjestelmän, jonka avulla organisaatio voi seurata ja arvioida sen digiturvallisuuden osa-alueiden kehittymistä. Organisaatio saa laajempaa kokonaiskuvaa sen omaa sekä koko julkisen hallinnon kokonaiskuvan raportointitarpeita varten.
 
5. Digitaalisen turvallisuuden harjoituksille malli ja suunnitelma
Projekti 5 tuottaa harjoitusmallin ja -suunnitelman erilaisten digitaaliseen turvallisuuteen liittyvien harjoitusten kehittämiseksi ja järjestämiseksi.
 
JUDO-hanke järjestää ensimmäisen virtuaalisen työpajatilaisuuden 14.3.2019 klo 12.30 – 16.00. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >> 
 
 
 
Valtiovarainministeriö julkaisi joulukuussa 2019 julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman. Kehittämisohjelman toimeenpano on vastuutettu Väestörekisterikeskukselle, joka on asettanut sen toteuttamiseksi JUDO-hankkeen vuoden 2021 loppuun.
 
Lisätietoa:
 
Hankepäällikkö ja projektipäällikkö (2 ja 4) Kirsi Janhunen, [email protected], 029 553 5155
Projektipäällikkö (1) Kimmo Rousku, [email protected], 029 553 5120
Projektipäällikkö (3) Juha Kirves, [email protected], 029 553 5151
Projektipäällikkö (5) Hanna Heikkinen, [email protected], 029 553 5121