Hyppää sisältöön

Janne Viskari aloittaa uuden Digi- ja väestötietoviraston pääjohtajana 1.1.2020

Julkaisuajankohta 15.3.2019 13.58
Tiedote

Ensi vuoden alussa aloittavasta Digi- ja väestötietovirastosta muodostuu aktiivinen ja laaja-alainen digitalisaatiota edistävä toimija. Tasavallan presidentti hyväksyi tänään lain Digi- ja väestötietovirastosta, jonka mukaan Väestörekisterikeskuksen nykyinen ylijohtaja Janne Viskari jatkaa ensi vuonna aloittavan viraston pääjohtajana.

Digi- ja väestötietovirasto syntyy, kun maistraatit ja Väestörekisterikeskus yhdistyvät.

– Tavoitteena on, että pystymme yhdistymisen myötä tarjoamaan kansalaisille nykyistä kokonaisvaltaisempia, elämäntilannelähtöisiä palveluja sekä edistämään voimakkaasti julkisen hallinnon ja koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota, kertoo Digi- ja väestötietoviraston tuleva pääjohtaja Janne Viskari.

Digitaalisten palveluiden merkitys korostuu yhteiskunnassa entisestään

Viskari näkee, että kestävyysvaje on tulevaisuuden suurin haaste Suomelle ja paras ratkaisu siihen ovat digitaaliset palvelut, joiden kehitystä Digi- ja väestötietovirasto edistää.

– Väestö ikääntyy ja eläköityy, työtätekevien määrä vähenee ja verokertymä pienenee. Julkishallinnon palvelut on kyettävä tarjoamaan yhtä kattavasti, mutta alemmilla tuotantokustannuksilla. Kansalaiset, joilla on valmius käyttää sähköisiä välineitä, täytyy saada asioimaan myös julkishallinnon kanssa nimenomaan sähköisissä kanavissa. Kalliimpi käyntiasiointi tulisi varata ensisijaisesti niiden kansalaisten käyttöön, joilla ei ole sähköisiä välineitä, tai jotka eivät pysty niitä muusta syystä käyttämään. Toki sähköisten palveluiden pitää kehittyä jatkuvasti paremmiksi ja käytettävimmiksi – siis oltava nimenomaan palvelua, Viskari painottaa.

Tieto pitää saada liikkumaan automaattisesti ja luotettavasti

Digi- ja väestötietoviraston yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että tieto liikkuu järjestelmien välillä luotettavasti.

– Tiedot on saatava liikkumaan automatisoidusti eri järjestelmien välillä ja tämä vaatii järjestelmien rakentajilta yhteentoimivuuden erityistä huomiointia. Kun tietojen liikkuvuutta lisätään, samalla on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia tietojen käytön etiikasta – kansalaisten tietoja ei saa käyttää leväperäisesti eikä missään tapauksessa kerätä yhteen paikkaan. Digitalisaation kovinta ydintä on pystyä säilyttämään kansalaisten luottamus siihen, että julkishallinto käsittelee heidän tietojaan oikein, jatkaa Viskari.

Viskarin digijohtajuus on tunnustettu laajasti

Janne Viskarin rooli suomalaisen yhteiskunnan digitalisaation edistäjänä on ollut merkittävä jo vuosien ajan. Tivi-lehti valitsi Viskarin vuoden vaikuttajaksi 2018. TiVi perusteli valintaa Viskarin taidolla rakentaa Väestörekisterikeskuksesta uudenlaista virastoa, joka edistää digitalisaatiota julkishallinnossa. Viskari on toiminut Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana vuodesta 2017. Valintaan vaikutti myös Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutusohjelman (ns. KaPA-ohjelma) onnistunut läpivienti vuosina 2014–2017.

Janne Viskarin kyky edistää yhteiskunnan digitalisaatiota on tunnustettu myös kansainvälisesti. Viime vuonna brittiläinen Apolitical- verkkopalvelu valitsi Viskarin maailman sadan merkittävimmän digihallinnon vaikuttajan joukkoon.

Tiedote 15.3.2019: Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät Digi- ja väestötietovirastoksi vuoden 2020 alusta >>

Lisätiedot:

Ylijohtaja Janne Viskari, Väestörekisterikeskus, p. 0295 535 022, janne.viskari(at)vrk.fi