Hyppää sisältöön

Välkommen till seminariet: Seminariet om digital säkerhet belyser den digitala säkerheten och cybersäkerheten i Finland 31.8.2021

Utgivningsdatum 13.8.2021 15.00 | Publicerad på svenska 14.9.2021 kl. 12.34
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar ett webbseminarium om digital säkerhet tisdagen den 31 augusti kl. 9.00-16.25. På seminariet får du en helhetsbild av nuläget i fråga om digital säkerhet och cybersäkerhet, förändringar i hotbilden och förväntade utmaningar. Digital säkerhet granskas via olika myndigheters aktualitetsöversikter.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Seminariet är givande i synnerhet experter och ansvariga för digital säkerhet samt organisationernas ledning.

Live sänds på adressen: mediaserver.fi/live/digiturva. Anmälan behövs inte. På samma adress publiceras senare en inspelning med finsk- och svenskspråkiga texter. Välkommen!

Program

9.00 Välkommen till seminariet om digital säkerhet!
Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @janneviskari

9.10 Digital säkerhet i ett nötskal – vad har hänt 2021 och vad förväntas i slutet av året?
Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @kimmorousku

9.20 Hur hjälper utvecklingsprojektet för digital säkerhet JUDO dig att stärka din kompetens och din organisations digitala säkerhet?
Erja Kinnunen, ledande sakkunnig, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @ErjaKinnunen
Kirsi Janhunen, ledande sakkunnig, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @KirsiJanhunen
Hanna Heikkinen, datasäkerhetsexpert, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @heikkinen2020
Juha Kirves, datasäkerhetsexpert, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @KirvesJ
Laura Penttilä, sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @Lauraemmiev
Tuomas Pelttari, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Juho Reivo, datasäkerhetsexpert, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

10.00 Aktualitetsöversikt från dataombudsmannens byrå
Jari Råman, biträdande dataombudsmannen, dataombudsmannens byrå, Twitter: @raman_jari

10.20 Paus

10.30 Hur utvecklar genomförandeplanen Haukka den offentliga förvaltningens tjänster för digital säkerhet?
Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, finansministeriet, Twitter: @tuijakuusisto

10.50 Cybersäkerhetscentrets aktualitetsöversikt
Sauli Pahlman, överdirektör, Transport- och kommunikationsverket, Cybersäkerhetscentret, Twitter: @PahlmanSauli

11.10 Aktualitetsöversikt – dataskydd och utmaningar i anskaffningen av molntjänster
Jukka Lång, advokat, partner, CIPP/E, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, Twitter: @JukkaLang

12.00 Lunchpaus

13.00 Enkäten för organisationens digitala säkerhet – resultat och centrala observationer
Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Twitter: @kimmorousku

13.50 Paus

14.00 Utvecklingsprogrammet för Finlands cybersäkerhetsstrategi
Rauli Paananen, cybersäkerhetsdirektör, kommunikationsministeriet, Twitter: @rauli_paananen

14.30 Hur återspeglas den internationella politiska situationen i den digitala verksamhetsmiljön?
Jarno Limnéll, professor i cybersäkerhet, Aalto-universitetet; Vice President, Innofactor Oyj, Twitter: @JarnoLim

15.00 Hur syns de realiserade hoten i den digitala världen i en erfaren kommunikationskonsults arbete?
Christina Forsgård, kommunikationskonsult, grundare & partner, Netprofile Oy, Twitter: @kittikatti

15.30 Paus

15.40 Frågor från publiken och diskussion

16.15 Hur förbereder du dig inför Veckan för digital säkerhet 25.-29.10.2021?
Kimmo Rousku och det övriga digisäkerhetsteamet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

16.25 Seminariet avslutas

Kontaktuppgifter

Kontakt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas team för digital säkerhet: [email protected]

Uppdatering: Programmet har preciserats 17.8.2021

JUDO-projekt digital säkerhet