Hyppää sisältöön

Digihumaus-raportti 2019: Väestörekisterikeskus esittää 12 toimenpide-ehdotusta yhteiskuntamme digitalisaation edistämiseen

Julkaisuajankohta 3.4.2019 9.30
Tiedote

Väestörekisterikeskus on julkaissut Digihumaus 2019 -raportin, joka esittää 12 toimenpide-ehdotusta, joilla pystytään edistämään digitalisaatiota ja turvaamaan yhteiskuntamme peruspalvelut myös tulevina vuosina.

”Julkishallinnon toimintaa ja palveluita on tarpeen kehittää samanaikaisesti kolmella eri tasolla, jotta sähköisestä asioinnista saataisiin helppokäyttöistä. Nämä ovat kansalaiselle näkyvä palvelukokemus, hallinnon toimintatavat palvelutuotannossa sekä taustalla oleva digitaalinen infrastruktuuri”, linjaa Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari.

Väestörekisterikeskus esittää mm. seuraavia toimenpiteitä toteutettavaksi 2020-luvun aikana, jotta kykenemme turvaamaan hyvinvointiyhteiskuntamme peruspalvelut:

  • Kehitetään kansalaisille maksuton, helppokäyttöinen, saavutettava ja mobiililaitteissa toimiva tunnistusväline, jolla kirjautuminen julkishallinnon sähköisiin palveluihin on vaivatonta.
  • Julkishallinnon keskeisimpiin tietovarantoihin tulee rakentaa yleisen arkkitehtuurin mukaiset rajapinnat, joiden kautta tieto liikkuu helposti järjestelmien välillä.
  • Rakennetaan kansalaisille yleiskäyttöinen omien tietojen suostumuksenhallinta, jossa kansalaiset voivat hallinnoida omien tietojensa käyttöä ja nähdä mihin joitakin hänen tietojaan on käytetty ja minkä viranomaisen toimesta.
  • Pilotoidaan sähköisen asioinnin ensisijaisuutta siten, että jokin julkishallinnon palvelu tarjotaan ensisijaisesti sähköisenä ja muut palvelutavat ovat käytettävissä vain erillisellä luvalla. Kokeilun jälkeen analysoidaan kansalaisten kokemukset ja kokeilun vaikuttavuus.
  • Digiosaamisen perustaitoja tulee sisällyttää kaikille koulutusaloille.
  • Työelämässä olevien ja ikääntyneiden digitaalisen osaamisen ja valmiuksien kehittämistä tulee vahvistaa.

”Suomi on menestynyt kansainvälisessä kilpailussa ennen kaikkea olemalla tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta. Tätä kilpailukykytekijää tulee vaalia ja jatkossakin meidän on kyettävä turvaamaan hyvinvointivaltion peruspalvelut. Näemme, että digitalisaation, sähköisen asioinnin helpottamisen sekä digitaalisen turvallisuuden kehittämisen ja luottamuksen vahvistamisen avulla pystymme varmistamaan tämän”, kertoo Janne Viskari.

Viskarin mukaan prosesseja on mahdollista tehostaa hyödyntämällä digi- ja internet-teknologioita nykyistä tehokkaammin ja laajamittaisemmin.  ”Tässä tarvitaan hallinnon organisaatiorajat ylittävää teknologioiden hyödyntämistä sekä organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti prosessien järjestämistapaan: pelkkä paperiprosessin siirtäminen sellaisenaan sähköisiin palveluihin ilman prosessien samanaikaista muuttamista ei todennäköisesti tuo merkittävää säästöä palvelun tuotantokustannuksiin tai paranna asiakaskokemusta”, Viskari toteaa.

Digihumaus 2019 -raportti julkaistiin keskiviikkona 3.4.2019 Väestörekisterikeskuksen järjestämässä, digitalisaatioon keskittyvässä Keväthumaus-seminaarissa Finlandia-talolla.

Tutustu raporttiin Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla: www.vrk.fi/digihumaus.


Raportti julkaistaan myöhemmin keväällä myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja Digihumaus-raportista ja sen toimenpide-ehdotuksista:

Väestörekisterikeskus
ylijohtaja Janne Viskari, p. 0295 535 022, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi
johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku, p 0295 535 5120, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi