Hyppää sisältöön

D9-tiimiltä tukea tulevan hallituskauden haasteiden ratkaisemiseen

Julkaisuajankohta 11.4.2019 10.30
Tiedote

Julkishallinnon oma muotoilutiimi D9 on ollut mukana auttamassa valtioneuvostoa valmistautumaan uuteen hallituskauteen. Jouni Varanka VNK:n strategiaosastolta kertoo, mitä hyötyä yhteistyöstä ja palvelumuotoilusta on ollut uuteen hallitusvaihdokseen valmistautumisessa.

Valtioneuvoston kanslian strategiaosasto ja D9-digitiimi kokeilivat vuoden 2018 aikana yhdessä, kuinka palvelumuotoilun menetelmillä voidaan tukea valtioneuvostoa hallitusvaihdokseen ja uuteen hallitusohjelmaan valmistautumisessa. Yhteistyöllä haluttiin edistää poikkihallinnollista ongelmanratkaisua ja valtioneuvoston yhtenäistä toimintakulttuuria.

Kolmen kehityssprintin aikana D9 ja strategiaosasto toivat yhteen asiantuntijoita kaikista ministeriöistä. Sprinteissä mietittiin poikkihallinnollisia ratkaisuja eri haasteisiin viiden teeman kautta. Yhteistyö oli osa projektia, jonka lopputuloksena syntyi Mahdollisuudet Suomelle -raportti eli kansliapäälliköiden yhteinen näkemys tulevan hallituskauden tärkeimmistä haasteista.

– D9-tiimistä oli meille paljon apua, sillä se pystyi ulkopuolisena kumppanina tarkastelemaan projektia ja sen prosesseja muotoilun keinoin, Jouni Varanka valtioneuvoston kanslian strategiaosastolta kertoo.

Varangan mukaan yhteistyön myötä asiakaslähtöisyys ja palvelumuotoilu ovat jääneet pysyväksi osaksi strategiaosaston ongelmanratkaisun työkalupakkia. Nyt osastolla valmistellaan eduskuntavaalien jälkeistä aikaa ja hallitusvaihdoksen prosessia. Varangan mukaan D9-tiimin kanssa tehdyn yhteistyön myötä palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys ovat vahvasti työssä mukana.

– Tehtävämme on auttaa valtioneuvostoa onnistumaan ja vahvistaa onnistumisen edellytyksiä. Tässä vahva dialogi sekä haasteen ja prosessien muotoilu yhdessä asiakkaan, siis hallituksen kanssa, auttaa huomattavasti, Varanka toteaa.

D9:n mahdollistamissa sprinteissä pohdittiin ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin poikkihallinnollisesti

D9 – julkishallinnon oma asiakaslähtöisen kehittämisen kumppani

Uusi hallituskausi tuo mukanaan uudet haasteet ja yhteiskunnalliset uudistukset. Varanka suosittelee, että D9-tiimiä hyödynnetään valtioneuvostossa tulevan hallituskauden suurten avainhankkeiden ja uudistusten apuna.

– Isojen, vaatien reformien eteen kannattaa levittää punainen matto, kutsua mukaan kaikki tuki ja miettiä, voisiko D9:n palvelumuotoiluosaamista käyttää tässä työssä, Varanka sanoo.

Varanka kiittelee D9:n tarjoamaa muotoiluajattelua siitä, että se auttaa puhumaan monimutkaisistakin asioista ymmärrettävästi. Sen avulla voidaan myös estää kokonaiskuvan uppoaminen yksityiskohtien suohon.

– Substanssiasiantuntija jää helposti pyörittämään yksittäisiä asioita. Mitä kompleksisempi asia, sitä tärkeämpää on pelkistää, että kokonaisuus pysyy kasassa, hän toteaa.

Entä miksi juuri D9-tiimi, julkishallinnon oma asiakaslähtöisen kehittämisen kumppani?

– Konsultteja on kaupunki täynnä, mutta valtionhallinnon sisällä oleva oma D9-kumppani auttaa, kun valtioneuvoston omia piirteitä pitää ymmärtää pitkällä kokemuksella, Varanka summaa.

D9 on muotoilutiimi, joka auttaa organisaatioita ymmärtämään asiakkaitaan, sujuvoittamaan prosessejaan ja hyödyntämään resurssejaan tehokkaammin. Tiimi tarjoaa asiantuntijapalveluita valtionhallinnon organisaatioille, jotka tarvitsevat tukea organisaation tai sen palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseen tai strategiseen uudistamiseen. Katso lisää vrk.fi/d9