Blogit

Blogit

Väestörekisterikeskus valmistautuu tietosuoja-asetuksen soveltamiseen

Noora Kallio Julkaisupäivä 7.5.2018 10.20 Blogit

Uudistuvan tietosuojasääntelyn ympärillä on käynyt kova kuhina. Hyvä niin, sillä viime aikoina esille tulleiden tietosuojaan liittyvien uutisten valossa organisaatioilla on vielä paljon tehtävää. Tietosuojahypetyksen keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että henkilötietolainsäädäntö on ollut jo pitkään voimassa, eikä uudistuva sääntely tuo turvallisen ja yksilön oikeudet huomioon ottavan henkilötietojen käsittelyn perusteisiin juurikaan mitään uutta. Etenkin viranomaispuolella, jossa henkilötietoja käsitellään tietyn lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi, sääntely säilyy sisällöllisesti melko samanlaisena. Toki tiettyjä painotuseroja sääntelystä löytyy, ja myös julkisten organisaatioiden on hyvä viimeistään tässä vaiheessa selventää itselleen ja muille, kuinka organisaatiossa henkilötietoja oikein käsitelläänkään.   

Väestörekisterikeskuksessakin on tehty mittavat määrät tunteja sen arvioimiseksi, täyttääkö organisaation menettelyt jo nykyisellään tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja miten voimme tehdä asiat vielä paremmin. Erityiseksi kehittämiskohteeksi on tunnistettu tarpeeksi kattava tietosuojadokumentaatio, jolla VRK rekisterinpitäjänä voi tarpeeksi kattavasti informoida henkilötietojen käsittelystä sekä osoittaa noudattavansa tietosuoja-asetusta. Lisäksi rekisteröidylle (kansalaisille) tarjottavaa tietosuoja-informaatiossa on varaa parantaa. Tähän tullaan keskittymään toukokuun aikana.

Oheisella videolla kerron, miten tietosuoja-asetukseen on Väestörekisterikeskuksessa valmistauduttu. 

Suomen väkiluku 5 629 334