Blogit

Blogit

Miten henkilötunnuksen uudistus vaikuttaa kuntien toimintaan?

Anneli Kupari Julkaisupäivä 14.9.2022 15.16 Blogit

Henkilötunnuksen muotoon ja myöntämiseen on tulossa uudistuksia, joihin on hyvä valmistautua kunnissa. Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä ja uudenlaisia henkilötunnuksia myönnetään ensimmäisen kerran arviolta kahden vuoden päästä. Jo ensi vuonna ulkomaalaisille voidaan myöntää henkilötunnus nykyistä aikaisemmin. Lisäksi he voivat saada käyttöönsä välineen sähköiseen asiointiin. Näin he voivat aloittaa asioinnin esimerkiksi kuntien kanssa jo ennen Suomeen saapumista. Kuntien kannattaa valmistautua muutoksiin, jotta niiden asiointipalvelut ja järjestelmät toimivat jatkossakin mallikkaasti.

Henkilötunnuksen uudet välimerkit voivat vaatia järjestelmämuutoksia

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä. Kuntien on hyvä varmistaa, että uudenlaiset henkilötunnukset toimivat järjestelmissä, joissa henkilötunnuksia käsitellään.

Nykyisenlaisia henkilötunnuksia myönnetään niin pitkään kuin niitä riittää. Arvion mukaan uudenlaisia henkilötunnuksia myönnetään ensimmäisen kerran noin kahden vuoden päästä. Arvio voi kuitenkin muuttua eli järjestelmien valmiudet kannattaa varmistaa mahdollisimman pian. Kuukausittain päivittyvä arvio käyttöönoton aikataulusta on nähtävissä dvv.fi-sivustolla.

Digi- ja väestötietoviraston sivuilta löytyy myös testimateriaali, jolla kunnat voivat testata nykyisten järjestelmien kyvykkyyksiä uudenlaisten tunnusten käsittelyyn.

Ulkomaalainen voi pian saada henkilötunnuksen ennen maahan saapumista

Ulkomaalainen voi ensi vuonna saada henkilötunnuksen nykyistä aikaisemmin. Henkilötunnuksen voi saada jo asiointiprosessin käynnistymisen yhteydessä esimerkiksi turvapaikkahakemusta jätettäessä. Tämä vähentää tarvetta käyttää henkilötunnuksen kaltaisia keinotunnuksia henkilöiden yksilöintiin ja tietojen vaihto eri organisaatioiden kesken on sujuvampaa.

Henkilötunnus voidaan luoda myös etänä. Etärekisteröinnin edellytyksenä on voimassa oleva passi tai henkilökortti. Kun henkilö on etärekisteröity, hän voi myös aktivoida itselleen ulkomaalaisen asiointivälineen, jolla hän voi jo lähtömaassaan aloittaa sähköisen asioinnin suomalaisten viranomaisten kanssa.

Kuntien olisi hyvä pohtia, mitä sähköisen asioinnin palveluita henkilö voi etärekisteröityneenä käyttää. Etärekisteröityneiden tietojen välittymisestä kuntien rekistereihin pitää sopia erikseen Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Digi- ja väestötietovirasto auttaa kuntia valmistautumaan muutoksiin

Me Digi- ja väestötietovirastossa autamme kuntia ja muita organisaatioita uudistuksiin valmistautumisessa. Järjestämme tasaisin väliajoin infotilaisuuksia uudistuksista. Tervetuloa mukaan kuulemaan lisää ja kysymään teitä askarruttavista aiheista!

Tervetuloa myös kysymään näistä uudistuksista Digi- ja väestötietoviraston osastolta Kuntamarkkinoilla. Tervetuloa myös kuulemaan tietoiskujamme.

Lisätietoa henkilötunnuksen uudistuksesta dvv.fissä https://dvv.fi/hetu-uudistus

Infotilaisuuksien tiedot ja ilmoittautumisohjeet dvv.fissä https://dvv.fi/tapahtumat

Kysy lisää hetu-uudistuksesta: [email protected]