Blogit

Blogit

Huolestuttaako tietosuoja tai tieto- tai kyberturvallisuus?

Kimmo Rousku Julkaisupäivä 11.9.2018 12.34 Blogit

Yhteiskunnan digitalisaatio etenee kovaa vauhtia. Väestörekisterikeskuksen Digiturvapalvelut tukevat koko julkista hallintoa turvallisten palvelujen ja digitaalisen toimintaympäristön kehittämisessä.

Riskienhallinta, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus, jatkuvuus ja valmiusasiat sekä tietosuoja ovat termejä, joilta yksikään julkishallinnon työntekijä ei ole voinut välttyä. Käytännössä tämän kokonaisuuden, josta käytämme yhteen kokoavana terminä nimitystä digiturvallisuus, merkitys kasvaa sitä myötä, mitä enemmän toimintaympäristömme ja palvelumme digitalisoituvat.

Usein kuvitellaan, että erilaiset tieto- ja kyberturvallisuuspoikkeamat ovat meidän suurin uhkamme.Useammin toteutuvia uhkia ovat kuitenkin ICT-palvelutuotannon tekniset häiriöt, jotka ovat hiipineet asteittain niin työelämäämme ja vapaa-ajallemme, arkeen ja koteihin. Kuinka moni onkaan kironnut, kun telkkari jämähtää kuin tietokone konsanaan ja vaatii buuttaamisen. Tai kun suunnitellun etätyöpäivän aikana nettiyhteys temppuilee ja et saa käyttöösi niitä palveluita ja tietoja, joita etätyössäsi tarvitsisit. Nämä eivät ole suoraan tietoturvaongelmia, vaan ne johtuvat teknologian toimimattomuudesta. Toisaalta, se ettet saa käyttöösi tarvitsemiasi palveluita ja tietojasi, on myös osa yksi osa tietoturvallisuutta, palveluiden ja tietojen saatavuuteen liittyvä ongelma.

Suomi on erilaisten kansainvälisten digitilastojen kärkitilojen vakiomaa – miten tällaiset ongelmat voivat olla meillä mahdollisia? Mitä enemmän otamme erilaisia teknologiaratkaisuja käyttöön, sitä enemmän altistumme niiden toimimattomuudesta johtuville ongelmille.ama koskee erilaisia digiturvauhkia. Mitä enemmän käsittelemme tietoja digimaailmassa, sitä suuremman hyökkäyspinta-alan se tarjoaa verrattuna esimerkiksi perinteiseen analogiseen, manuaaliseen maailmaan..

Riskienhallinta mahdollistaa myös toiminnan kehittämisen

Käytännössä kaikessa tässä on kyse riskien hallitsemisesta. Nykypäivänä ei ole mahdollista toteuttaa täydellisenturvallista palvelua tai muuta teknologiaratkaisua, sillä uusia ja erilaisia riskejä  syntyy jatkuvasti. Organisaation toiminnan kannalta toimiva riskienhallinta on nykypäivänä keskeinen edellytys, oikeastaan jo elinehto digimaailman karikoissa selviytymiseen. Pitää olla kyky ottaa hallitusti riskejä, uhat tunnistaen ja riskit halliten. Riskienhallintaan liittyy myös kyky tunnistaa mahdollisuuksia – ei siis pelkästään organisaation tavoitteita ja toimintaa uhkaavia tekijöitä vaan niitä positiivisia mahdollisuuksia, joilla organisaatiosi toiminta saadaan niin sanotustilentämään ja menestymään. Niin, uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tuo luonnollisesti uusia riskejä, mutta ennen kaikkea se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia uudistaa toimintaa! Digiturvallisuus ei ole siis toiminnan halvaannuttaja ja tietojen holvaaja vaan sen tullee olla toiminnan mahdollistaja.

Lisätietoa Väestörekisterikeskuksen digiturvapalveluista löytyy osoitteesta vrk.fi/digiturva - tervetuloa myös  osastollemme Kuntamarkkinoilla keskustelemaan kanssamme.

Kimmo Rousku on toiminut valtionhallinnossa ICT- ja turvallisuuden asiantuntija ja johtamistehtävissä vuodesta 1995 saakka, viimeisen kymmenen vuoden ajan hän on keskittynyt valtion ja julkisen hallinnon turvallisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. Kimmo toimii VAHTI-pääsihteerinä ja johtavana erityisasiantuntijana Väestörekisterikeskuksessa. Hän on myös aktiivinen tietokirjailija ja esiintyjä.

Suomen väkiluku 5 627 350