Hyppää sisältöön

Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen kirittää hallintoa

Julkaisuajankohta 11.4.2024 14.17
Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskarin blogikirjoitus

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut uuden tulevaisuutta luotaavan Digihumaus-raportin. Raportissa analysoimme tällä kertaa Suomen väestörakenteen ja arvomaailman muutoksia ja niiden merkitystä julkiselle hallinnolle tulevina vuosina. Olemme pilkkoneet megatrendin raportissa neljään alatrendiin: ikääntyminen, maahanmuutto, alueiden kehitys sekä monimuotoistuminen. Tämän megatrendin haasteiden pohtiminen on tärkeää, onhan trendissä pohjimmillaan kyse siitä, keitä tulevaisuuden suomalaiset eli julkisen hallinnon asiakkaat ovat, mitä kieliä he puhuvat, missä he asuvat ja minkälaisia asioita he elämässä arvostavat.

Alla muutama keskeinen nosto raportistamme!

Ikääntyminenkin muuttuu

Väestömme ikääntyy ja syntyvyys laskee niin kuin muuallakin maailmassa. Se luo tiukat reunaehdot kansantaloudelle ja vaikuttaa julkisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Ikääntyminen muodostaa trendin vaikutuksesta vain osan. Yhtä tärkeää on huomata, että ikääntyminen ilmiönäkin muuttuu. Nykypäivän 60- tai 70-vuotiaat ovat paremmin toimeentulevia ja terveempiä kuin aikaisemmin. Eläkeikä voikin nykyään tarkoittaa uutta aktiivisen elämän aikaa, jolloin aikaa ja voimavaroja on käytettäväksi vaikka vapaaehtoistyöhön tai hoivaan. Heikkona signaalina voidaan jo nähdä, että moni eläkkeelle jäänyt jatkaakin töiden tekemistä osa-aikaisesti. Yhteiskuntamme tulee ravistella vanhoja käsityksiään ikääntymisestä, jotta tiukasti ikään numerona liittyviä rakenteita voidaan purkaa.

Maahanmuutto julkisen hallinnon yhteinen haaste

Viime vuosina vilkastunut maahanmuutto pitää väestömäärämme vielä kasvu-uralla. Maahanmuutto ja vieraskielisen väestön kasvu läpäisee haasteena koko julkishallinnon varhaiskasvatuksesta virastoihin. Se lisää tarvetta monikielisyydelle ja kulttuuriselle ymmärrykselle palveluiden tuotannossa. Teknologian kehityksessä ja esimerkiksi tekoälyyn nojaavissa käännöspalveluissa on julkisen hallinnon asiakkaille paljon apua. Käännösteknologian avulla julkiset palvelut ja yhteiskunta ylipäänsä voivat avautua vieraskielisille helpommin. Toimivat ja saumattomat sähköiset viranomaisprosessit ovat yksi keskeinen tapa tehdä Suomeen muuttamisesta helppoa ja houkuttelevaa.

Tutkittu tieto ja yhteiset ratkaisut

Suomalaisten elinkaaret muuttuvat yhä dynaamisemmiksi ja arvomaailma monimuotoistuu. Julkisia palveluita kehittäessä tiedon ja asiakasymmärryksen rooli onkin hyvin tärkeä kun asiakkaat odotuksineen ovat yhä erilaisempia. Väestön keskittyessä tulevaisuudessa kasvukeskuksiin eri viranomaisten edellytykset kehittää digitaalisia palveluita eroavat myös toisistaan. Niinpä viranomaisten organisaatiorajat ylittävä yhteistyö ja yhteiset digitaaliset ratkaisut palveluissa ja infrastruktuurissa ovat tulevaisuuden paras ja tehokkain tapa kehittää julkisia palveluita ja varmistaa niiden asiakaslähtöisyys.

Lue koko raportti osoitteesta: https://dvv.fi/digihumausraportti2024 

Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari