Hyppää sisältöön

Uusi neuvottelukunta tuo Digi- ja väestötietoviraston käyttöön ulkopuolista näkemystä yhteiskunnan kehityskuluista

Julkaisuajankohta 10.2.2021 13.08
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on asettanut uuden neuvottelukunnan tuomaan viraston käyttöön laajapohjaista näkemystä yhteiskunnassa meneillään olevista kehityskuluista. Neuvottelukunta tukee ja auttaa viraston pääjohtaja Janne Viskaria ja koko virastoa vahvistamaan näkemystä, jota tarvitaan erityisesti yhteiskunnan digitalisaation edistämisessä.

Digi- ja väestötietoviraston neuvottelukunnan puheenjohtajana aloittaa Tuomo Lähdesmäki, joka on toiminut yli 30 vuotta kansainvälisten yritysten johto- ja hallitustehtävissä. Neuvottelukunnan jäseniksi on kutsuttu Helsinki Graduate School of Economicsin työelämäprofessori Martti Hetemäki, Kojamo Oyj:n digijohtaja Katri Harra-Salonen, Demos Helsinki Oy:n johtaja Tuuli Kaskinen, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen ja Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Esa Mäkinen. Sihteerinä toimii Digi- ja väestötietoviraston johtoryhmän pääsihteeri, johtava erityisasiantuntija Jani Ruuskanen.

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. ”Virastomme tehtävät edellyttävät, että seuraamme aktiivisesti yhteiskunnassa tapahtuvia kehityskulkuja ja käymme keskusteluja eri sidosryhmien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa”, sanoo viraston pääjohtaja Janne Viskari, joka on kutsunut neuvottelukuntaan jäsenet yhteiskunnan eri aloilta.

Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on tukea viraston pääjohtajaa digitalisaation hyödyntämiseen ja toimeenpanoon liittyvissä strategisissa kysymyksissä ja viraston sisäisen muutoksen johtamistyössä.

Ensimmäisen Digi- ja väestötietoviraston neuvottelukunnan toimikausi on 27.1.2021-31.12.2022. Jatkossa viraston pääjohtaja asettaa neuvottelukunnan kalenterivuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on neuvoa antava toimielin, jolla ei ole päätöksentekovaltaa. Sen jäsenet eivät henkilökohtaisesti kanna vastuuta viraston tekemistä päätöksistä, eikä heille makseta palkkioita.

Lisätiedot 

Janne Viskari, pääjohtaja, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected]
Digi- ja väestötietoviraston viestintä, puh. 0295 535 060