Hyppää sisältöön

Utredningen om omfattningen av störningen i Suomi.fi-fullmakter (14-20.6.2022) har slutförts

Utgivningsdatum 13.7.2022 12.00 | Publicerad på svenska 14.7.2022 kl. 10.09

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata informerade kundorganisationerna den 1.7.2022 om en störning som observerats och åtgärdats i Suomi.fi-fullmakter i juni och som påverkade en liten del av rättigheterna att uträtta ärenden för en annan person. Störningen berodde på ett programfel. Störningen började 14.6.2022 kl. 7.00 och kunde korrigeras 20.6.2022 kl. 15.11.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas utredning av störningens omfattning har slutförts. För att utreda störningens inverkan på e-tjänsterna kontaktar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den 1X.7.2022 direkt de e-tjänster som störningen har påverkat och utredningsarbetet samt informering av kunderna fortsätter i samarbete med dessa organisationer.

Störningen gällde en del organisationer som i Suomi.fi-fullmakter har haft en öppen begäran om fullmakt från en annan organisation under perioden 14.6.2022–20.6.2022. Störningen gällde cirka 1,3 % av aktörerna med huvudmansroll i Suomi.fi-fullmakter och sammanlagt 38 e-tjänster. Sammanlagt 192 e-tjänster utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. Under störningssituationen kunde den organisation som begärt fullmakten felaktigt uträtta ärenden för den aktuella organisationens anställda med en fastställd representationsfullmakt, även om begäran om fullmakt till kundorganisationen ännu inte hade bekräftats.

Störningen gällde inte alla begäran om fullmakter som organisationerna gjort eller begäran om fullmakter mellan privatpersoner och inte heller fullmakter som redan godkänts. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata korrigerade programfelet genast när det upptäcktes den 20 .6.2022 kl. 15.11, varefter det inte har varit möjligt att uträtta ärenden för en annan person utan bekräftelse.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har den 7.7.2022 lämnat in en anmälan om avvikelser i dataskyddet till dataombudsmannens byrå.

Vi beklagar olägenheter som störningen orsakar.

Tilläggsuppgifter

13.-22.7.2022 utvecklings- och informationsförvaltningsdirektör Eero Konttaniemi, tfn 0295 535 460

Från och med den 25.7.2022 avdelningschef, överdirektör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303

Störringmeddelanden