Hyppää sisältöön

Suomi.fi-valtuudet
Arvio: Yritys voi säästää jokaisen asiointikerran kustannuksissa jopa 6–10 euroa integroimalla palveluihinsa Suomi.fi-valtuudet

Julkaisuajankohta 12.11.2019 7.00
Tiedote

Valtuudet -palvelun avulla henkilö tai yritys voi valtuuttaa tai pyytää valtuutusta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Palvelu on helposti integroitavissa yrityksen omiin sähköisen asioinnin kanaviin. Sen avulla voidaan varmistaa puolesta-asioinnin tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset.

”Oman valtuuspalvelun rakentamisen ja ylläpitämisen sijaan, yritys voi vapauttaa omia resursseja muuhun kehittämiseen”, kertoo kehityspäällikkö Mika King Väestörekisterikeskuksesta. Valtuudet-palvelun ainoa kustannus yritykselle on sen integrointi omaan järjestelmään.

Maksuton palvelu kansalaisille, yrityksille ja muille organisaatioille

”Vasta murto-osa suomalaisista yrityksistä hyödyntää Valtuudet -palvelua. Erityisen hyvin se sopisi esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoidon organisaatioille sekä rahoitus- ja vakuutusalojen yrityksille, joissa on paljon tilanteita, joissa asioidaan yrityksen tai toisen henkilön puolesta.  Näillä toimialoilla potentiaalinen kustannussäästö on merkittävä”, King kertoo.

Deloitten vuonna 2015 tekemän arvioinnin perusteella Valtuudet -palvelun avulla on mahdollista säästää jokaisesta asiointikerrasta jopa 6–10 euroa verrattuna asiointiin toimipisteessä.

Helppo käyttöönotto ja aina ajantasaiset tiedot

Valtuudet-palvelun avulla asiointioikeuksien tarkistaminen on yrityksille hallinnollisesti merkittävästi helpompaa kuin oman järjestelmän ylläpitäminen.

”Yrityksen ei tarvitse rakentaa omaa sähköisen valtuuttamisen palvelua, kun puolesta-asioinnin oikeudet tarkistetaan ajantasaisesti väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä ja valtuusrekisteristä. Palvelun hyödyntäminen lisää sähköisen asioinnin luotettavuutta ja tietoturvallisuutta ja huolehtii taustalla, että puolesta-asioijan oikeudet ja valtuudet ovat ajan tasalla”, King kertoo.

Ohjelmistotoimittajat voivat integroida palvelun osaksi sähköisen asioinnin alustaa ja esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt voivat käyttää palvelua omissa asiointipalveluratkaisuissaan.

”Sähköisen asiointipalvelun integroiminen Suomi.fi-valtuuksiin vie projektiaikaa keskimäärin kuukauden. Valtuustarkistusta on mahdollista hyödyntää sähköisten palvelujen lisäksi myös fyysisissä asiointipisteissä kuten apteekeissa on tehty”, King jatkaa.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen Suomi.fi-valtuudet-palvelu on palkittu vuonna 2019 suomalaisessa Blue Arrow Awards -palkintogaalassa yhteiskunnallisesti vaikuttavimpana digitaalisena palveluna sekä Euroopan komission järjestämässä Sharing and Reuse -kilpailussa kansainvälisesti edistyksellisenä, kansalaisten ja yritysten elämää sujuvoittavana palveluna.


Suomi.fi-valtuuksilla sujuvampia palvelupolkuja: Miten Aava ja Pohjola Sairaala ratkaisivat lapsiperheiden sähköisen asioinnin?

Monet yksityiset lääkäriketjut tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden verkko- ja mobiiliasiointiin. Aikuisen on helppo tunnistautua hoitamaan omia asioitaan, mutta alaikäisten kohdalla on tarve tuplatarkistukseen: onko isä-Esko Esimerkkilä varmasti pikku-Elina Esimerkkilän huoltaja ja siten oikeutettu hoitamaan Elinan asioita? Kun terveysyrityksellä on käytössään Suomi.fi-valtuudet, huoltajuus voidaan varmistaa ajantasaisesti väestötietojärjestelmästä.

Lue lisää Aavan ja Pohjola Sairaalan ratkaisuista


Lisätiedot

Kehityspäällikkö Mika King, Väestörekisterikeskus, [email protected], 029 5535301


Suomi.fi-valtuudet pähkinänkuoressa

  • Suomi.fi-valtuuksien avulla henkilö tai yritys voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden eli oikeuden asioida puolestaan.  Lisäksi henkilö tai yritys voi pyytää oikeutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.
  • Asiointipalveluun liitettynä Valtuudet-palvelu tarkistaa huoltajuustiedot väestötietojärjestelmästä, jolloin vanhemmat eivät tarvitse erillistä valtuutusta lapsen puolesta asiointiin.
  • Suomalaisen yrityksen virallisen edustamisoikeuden Valtuudet -palvelu tarkistaa kaupparekisteristä, joten yrityksen edustaja ei tarvitse välttämättä erillistä valtuutusta yrityksen puolesta asiointiin.
  • Valtuudet-palvelulla on luotu lähes neljä miljoonaa valtuutta.
  • Valtuudet palvelun avulla tehdään kuukausittain yli kaksi miljoonaa puolesta-asiointia.
  • Väestörekisterikeskus on julkaissut Valtuudet-palvelun vuonna 2017.
  • Valtuudet-palveluun liittyvä tekninen aineisto sekä käyttöönoton yhteystiedot löytyvät osoitteesta:  palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely
  • Lisätietoa Valtuudet-palvelusta: suomi.fi/valtuudet.