Hyppää sisältöön

Suomi.fi-valtuudet: Edunvalvontaan määrätyille henkilöille mahdollisuus valtuuttaa ja asioida toisen puolesta

Julkaisuajankohta 5.9.2023 10.01
Tiedote

Sähköisen puolesta-asioimisen mahdollisuuksia laajennetaan asteittain vuosina 2023–2025 edunvalvontaan määrätyille, edunvalvontavaltuutetuille ja yksityisille edunvalvojille. Ensimmäinen muutos koskee edunvalvontaan määrättyjä, jotka uudistuksen myötä voivat valtuuttaa ja asioida toisen puolesta.

Tavoitteena on vahvistaa eri ihmisryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia digitaalisessa yhteiskunnassa.   

Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät organisaatiot voivat tarvittaessa itse rajoittaa edunvalvontaan määrättyjen asiointia palveluissaan Valtuudet-palvelun sääntömoottorin avulla.  

Digi- ja väestötietovirasto lähettää organisaatioille ohjeet ja viestintäaineistot, kun asiakasviestintä uudesta mahdollisuudesta voidaan aloittaa. Jotta vältämme väärinkäsitykset toivomme, että uudistuksesta kerrotaan asiakkaille oikea-aikaisesti ja yhdenmukaisesti.  

Edunvalvontaan määrätyille mahdollisuus valtuuttaa ja asioida toisen henkilön tai organisaation puolesta

Edunvalvontaan määrätyt henkilöt eivät ole voineet valtuuttaa Suomi.fissä tai asioida toisen puolesta. Tähän tulee muutos viimeistään alkuvuodesta 2024.  Muutos koskee 58 000 henkilöä.  

Edunvalvonnan laajuus vaikuttaa siihen, mitä valtuuksia henkilö voi antaa. Kaikki edunvalvonnassa olevat saavat valtuuttaa omaa henkilöään kuten terveyttään koskevissa asioissa. Sen sijaan taloudellisiin asioihin liittyy erilaisia rajoituksia.  

Uudistuksen myötä edunvalvontaan määrätyt henkilöt voivat edunvalvontansa laajuudesta riippuen jatkossa mm. 

  • antaa Suomi.fi-valtuuksia toisille henkilöille tai organisaatioille 
  • allekirjoittaa oman valtuushakemuksensa, jos häneltä puuttuu sähköiset tunnistusvälineet tai digitaidot  
  • asioida muiden henkilöiden, työnantajansa ja muiden organisaatioiden puolesta hänelle annetuille Suomi.fi-valtuuksilla  
  • asioida alaikäisen lapsensa puolesta. 

Taloudellisiin asioihin liittyvää valtuuttamista ja puolesta-asiointia rajoitetaan  

Jatkossakaan edunvalvontaan määrätyt henkilöt eivät holhoustoimilain mukaan voi hoitaa pankkitiliasioitaan, eivätkä myöskään valtuuttaa toista henkilöä hoitamaan omia pankkitiliasioitaan. Jos edunvalvonnassa olevan toimintakelpoisuutta on rajoitettu, hän ei voi jatkossakaan valtuuttaa tai asioida toisen puolesta taloudellisissa asioissa. 

Vaikka edunvalvontaan määrätyn henkilön toimintakelpoisuutta on rajoitettu, hän voi siitä huolimatta aina antaa valtuuksia omaan henkilöönsä liittyvissä asioissa kuten terveysasioissa. Hän voi myös asioida alaikäisen lapsensa ja huollettavansa puolesta muissa kuin tämän taloudellisissa asioissa. 

Asiointipalvelu voi yhä rajoittaa asiointioikeuksia – rajoitus tulee huomioida asiakasohjeissa 

Lainsäädäntö saattaa rajoittaa tiukemmin edunvalvontaan määrätyn asiointia joissain palveluissa. Palveluista vastaavien organisaatioiden tulee huolehtia siitä, että Valtuuksien sääntömoottorissa on tarvittaessa lakiin perustuvat rajoitukset ja että asiointipalvelun ohjeet on päivitetty. Valtuudet-palvelu päivittää sääntömoottoria koskevan ohjeistuksensa marraskuussa.    

Tavoitteena on laajentaa sähköinen puolesta-asiointi myös edunvalvontavaltuutetuille ja yksityisille edunvalvojille vuoden 2025 loppuun mennessä 

Digi- ja väestötietovirasto laajentaa suunnitelmallisesti ja asteittain eri ihmisryhmien mahdollisuutta puolesta-asiointiin.    

  • Vuonna 2022 käynnistettiin avustettu valtuuttaminen. Sen avulla henkilöt, joilla ei ole sähköisiä tunnistusvälineitä, voivat valtuuttaa luottohenkilönsä asioimalla Digi- ja väestötietovirastossa tai lähettämällä valtuushakemuksen. 
  • Hyvinvointialueille on tarjolla avustetun valtuuttamisen toimintamalli, jonka avulla henkilö, jolla ei ole sähköisiä tunnistuvälineitä, voi valtuuttaa asioimalla hyvinvointialueen palvelupisteessä.    
  • Vuoden 2025 loppuun mennessä sujuvoitetaan myös edunvalvontavaltuutettujen ja yksityisten edunvalvojien sähköistä puolesta-asiointia valtuuttajiensa ja päämiestensä puolesta ilman erikseen annettuja valtuuksia.  

Päämiesten, edunvalvontavaltuutettujen sekä yksityisten edunvalvojien puolesta-asioinnin uudistukset mahdollistaa DVV:n oikeusturvahankkeessa kehitteillä oleva uusi edunvalvonnan tietovaranto. Lisäksi osa tulevista uudistuksista edellyttää lainsäädännön muutoksia. 

Uudistuksen myötä edunvalvontavaltuutetut ja yksityiset edunvalvojat voivat asioida Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävissä asiointipalveluissa tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. Erillistä Suomi.fi-valtuutta ei enää tarvita. 

Pysy ajan tasalla kehittämisestä 

Järjestämme jatkossa keskeisille sidosryhmille infotilaisuuksia Valtuudet-palvelun laajentamisesta näille kohderyhmille. Löydät tietoa projektin etenemisestä ja infojen aikataulusta projektin työtilasta.  

Lisätietoa projektin työtilasta

Haluatko pysyä ajan tasalla Suomi.fi-palveluiden kehityksestä? – Tilaa Suomi.fi-uutiskirje

Suomi.fi-uutiskirje on palveluiden kehittäjille suunnattu uutiskirje, joka kokoaa Suomi.fi-palveluiden tuoreet kuulumiset kuusi kertaa vuodessa. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle