Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietovirasto esittää: Julkishallinnon palveluprosesseja tulee tehostaa hyödyntämällä teknologiaa, automatiikkaa ja tekoälyä

Julkaisuajankohta 11.3.2020 7.30
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut tänään 11.3.2020 Digihumaus 2020 -raportin. Raportissa Digi- ja väestötietovirasto esittää toimenpide-ehdotuksensa siihen, miten digitalisaatiota tulisi edistää Suomessa ja samalla turvata yhteiskuntamme peruspalvelut.

”Kun väestö ikääntyy ja työssä käyvän väestön määrä pienenee, palvelut on kyettävä tuottamaan nykyistä tehokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla. Tässä tilanteessa palvelujen tuotantoprosesseja voi tehostaa hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin ja laajamittaisemmin teknologiaa, automatiikkaa ja tekoälyä. Haluamme tällä raportilla haastaa julkishallinnon toimijoita edistämään yhdessä digitalisaatiota”, sanoo Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari.

Viskarin mukaan sähköinen asiointi tulee saada kansalaisten ensisijaisesti valitsemaksi asiointimuodoksi. ”Sähköinen asiointi on tehtävä niin hyväksi, helpoksi ja houkuttelevaksi, että suurin osa kansalaisista siirtyy siihen sen vuoksi, että se on ylivoimaisesti paras ja vaivattomin tapa asioida julkishallinnon kanssa”, sanoo Viskari.

Digitalisaatiossa tulee myös huomioida iäkkäät ja fyysisesti toimintarajoitteiset kansalaiset. Sähköisistä palveluista tulee kehittää saavutettavia, tarjota digitukea ja opastusta palveluiden käyttämiseen sekä laajentaa sähköistä puolesta asiointia ja valtuuttamista uusiin käyttökohteisiin. 

Viranomaisten rekisterien tiedot saatava paremmin hyötykäyttöön

Digihumaus-raportti esittää, että viranomaisten rekistereissä olevia tietoja pitää hyödyntää nykyistä paremmin.

Julkishallinnon digitaalisia alustoja, kuten Suomi.fitä, on hyödynnettävä entistä laajemmin. Lisäksi viranomaisten rekistereissä olevien tietojen tulee liikkua automaattisesti ja suojatusti järjestelmien ja palveluiden välillä ilman, että kansalaiselta itseltään kysytään samoja tietoja yhä uudestaan.

Digi- ja väestötietovirasto myös haluaa lisätä kansalaisten mahdollisuutta päättää omien tietojensa hyödyntämisestä silloin, kun kansalaisen tietoja ollaan siirtämässä järjestelmien välillä muissa kuin lakisääteisissä viranomaistarkoituksissa.

”Kansalaisen tulee voida luottaa jatkossakin, siihen, ettei kukaan pääse käsiksi hänen henkilökohtaisiin tietoihinsa ilman oikeutusta”, muistuttaa Viskari.

Digihumaus 2020 -raportti julkaistiin keskiviikkona 11.3.2020 Digi- ja väestötietoviraston järjestämässä, digitalisaatioon keskittyvässä Keväthumaus-seminaarissa Finlandia-talolla.

Tutustu raporttiin Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla: https://dvv.fi/digihumaus2020

 Lisätietoja Digihumaus-raportin ehdotuksista:

Digi- ja väestötietovirasto, pääjohtaja Janne Viskari, p. 0295 535 022, [email protected]

digihumaus