Hyppää sisältöön

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätös 2018: Väestörekisterikeskus kehittyi yhteiskunnan digitalisaatiota edistäväksi keskusvirastoksi

Julkaisuajankohta 11.4.2019 12.48
Tiedote

Vuoden 2018 aikana Väestörekisterikeskuksen toiminta laajeni ja virasto kehittyi yhä enemmän yhteiskunnan digitalisaatiota edistäväksi keskusvirastoksi. Vuoden 2018 alusta Väestörekisterikeskukseen siirtyi lisää digitalisaation edistämiseen liittyviä tehtäviä ja henkilöstöä. Tämän lisäksi Kansalaisneuvonnan tehtävät siirtyivät Valtiokonttorilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.

Väestörekisterikeskuksella oli myös keskeinen rooli valtiovarainministeriön käynnistämässä hankkeessa, jossa valmistellaan Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen Aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön yhdistymistä uudeksi Digi- ja väestötietovirastoksi vuoden 2020 alussa.

Vuoden 2018 keskeisimmät saavutukset olivat:

  • Suomi.fi-palvelujen käyttöönotot ovat edenneet hyvin. Tämä näkyy mm. tunnistus- ja valtuustapahtumien määrien merkittävänä kasvuna.  
  • Väestörekisterikeskuksen merkittävin kehityshanke VAAKA käynnistyi vuonna 2018. Hankkeen keskeisin saavutus vuonna 2018 oli pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotto, minkä jälkeen kaikilla väestötietojärjestelmän keskeisillä tietokohteilla on yksilöivät, tietojen eheyden säilymisen ja niiden yhteiskäytön mahdollistavat yksilöivät tunnukset.
  • Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden ISO9001 -laatusertifiointi uusittiin ja tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001) laajennettiin kattamaan Suomi.fi-palvelut. Lisäksi viraston valmiussuunnitelma uudistettiin ja suunnitelman mukaista toimintaa harjoiteltiin marraskuussa Taisto2018-harjoituksessa.
  • Valmistelut digitalisaation kansallisten neuvonta- ja ohjaustehtävien hoitamiseksi aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on vakiinnuttaa Digineuvonnan tuki osaksi pysyvää Väestörekisterikeskuksen toimintaa.
  • Yhteisen tiedon hallinta (YTI) -hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Hanke muodosti yhteisen tiedonhallintamallin koko julkiselle hallinnolle ja kehitti Yhteentoimivuusalustan työkaluineen ja sitä tukevan yhteentoimivuusmenetelmän.
  • Suomi.fi palveluntarjoajille -hankkeessa (SuoPa-hanke) tuotettiin vuoden 2018 aikana palvelun prototyyppi ja aloitettiin palvelun tarkempi konseptointi ja suunnittelu. SuoPa-hanke edistää julkishallinnon digitalisaatiota tarjoamalla tukea digitalisaation parissa toimiville asiantuntijoille kokoamalla digitalisaatiotyöhön liittyvät palvelut, ohjeet ja työkalut.

Suomi.fin tunnettuus nousussa - Asiakkaat pääosin tyytyväisiä palveluihin

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Väestörekisterikeskuksen asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä Väestörekisterikeskuksen palveluihin. Kaikkien Väestörekisterikeskuksen palvelujen kokonaisarvosana oli 8,3 (asteikolla 4-10). Erityisesti tietoturvan koettiin toteutuvan erittäin hyvin kaikissa palveluissa. Kokemus palvelujen käytön vaivattomuudesta nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös palvelujen toimintavarmuus ja luotettavuus saivat hyvät arvosanat.

Suomi.fi-brändin tunnettuus oli vuoden 2018 lopulla 61 %. Tunnettuus nousi 40 % vuoteen 2017 verrattuna. Suomi.fi:n tunnettuus kasvoi pk-yritysten keskuudessa neljänneksen (n. 67 % tunsi Suomi.fin) ja kansalaisten keskuudessa noin viidenneksen (54 % kansalaisista tunsi Suomi.fin).

Kokonaismielikuva Väestörekisterikeskuksesta on kansalaisten ja eri sidosryhmien keskuudessa melko positiivinen. Väestörekisterikeskus koetaan ja nähdään kuitenkin yhä hyvin perinteisellä tavalla pelkkänä väestörekisterin ylläpitäjänä.

Väestörekisterikeskus aloitti vuoden 2018 aikana asiakas- ja sidosryhmätyön mallin kehittämisen, ja uuden mallin mukainen asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö aloitettiin vuoden 2018 loppupuoliskolla. Toiminnalla pyritään ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja palvelemaan heitä entistä asiakaslähtöisemmin.

Sisäisesti Väestörekisterikeskus pyrki tehostamaan toimintaansa samankaltaisia toimintoja yhdistämällä. Uusi organisaatio astui voimaan 1.5.2018 ja siinä toiminta jakaantui viiteen yksikköön. Viraston palveluvalikoimaa selkeytettiin vuonna 2018.

>> Tutustu vuoden 2018 tilinpäätökseen

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, ylijohtaja Janne Viskari, p. 0295 535 022, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi