Hyppää sisältöön

Tule mukaan #Tietokiriin!

Julkaisuajankohta 19.4.2021 13.19

Tunnetko jo Tietokirin? Tietokirissä tavoitellaan tiedolla johtamisen edistämistä valtiohallinnossa. Tietokirissä kootaan valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja paremman johtamisen tueksi ja uuden tiedon tuottamiseksi. Näistä esimerkkinä mainittakoon tutkihallintoa.fi-sivusto. 

Valtionhallinnolle kootaan yhteinen tietoalusta palvelemaan analysointi- ja raportointipalveluja. Yhteisellä tietoalustalla käsitellään valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietoja. Käsiteltävät tiedot saadaan valtion yhteisten palveluntuottajien rekistereistä, eli Valtorilta, Digi- ja väestötietovirastolta, Senaattikiinteistöiltä, Hanselilta, Hausilta ja Palkeilta. DVV:n osalta tämä tarkoittaa hallinnoimamme Hankesalkkupalvelun tietojen liittämistä konsernitietoihin.

Yksi Tietokirin tavoitteista on yhdistää eri toimijoiden hallussa olevia tietoja, jotta niitä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin julkishallinnon johtamisessa. Tietoja kokoamalla ja avaamalla edistetään julkishallinnon läpinäkyvyyttä, rikastetaan ja visualisoidaan tietoa ja mahdollistetaan paremman tilannekuvan luominen eri asiakokonaisuuksista. 

Tällä hetkellä tiedon kerääminen järjestelmistä ja tietovarastoista on työlästä, varsinkin jos tietoa halutaan saada useammista lähteistä. Yhteinen tietoalusta mahdollistaa tietojen käyttämisen aiempaa helpommin. Sen avulla voi myös yhdistellä eri lähteistä koottuja tietoja, mikä myös synnyttää uutta tietoa.

Tiedon hyödyntäminen ja turvallisuus

Ministeriöille ja virastoille tehtävien analyysien lisäksi tietoja hyödynnetään mm. Tutkihallintoa.fi-palvelun julkisessa raportoinnissa.

Tutkihallintoa.fi-palvelussa julkaistaan vain sellaista tietoa, joka on julkista, eikä sisällä henkilötietoa. Tietosuoja-, tietoturva- ja kasautumisvaikutukset arvioidaan ennen tietojen julkaisemista.

Esimerkkejä hyödyistä:

  • Avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät
  • Tietoarkkitehtuuri yhtenäistyy
  • Analyyseista ja raporteista tulee moniulotteisempia
  • Tietojen kerääminen vie vähemmän aikaa ja resursseja
  • Saadaan työkaluja kehittämiseen

Lue lisää tietokiri.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat