Syksy käyntiin maksuttomilla saavutettavuuskoulutuksilla!

6.8.2018 14.49
Tiedote

Väestörekisterikeskus tukee saavutettavuuskysymyksissä toimeenpanoa siihen asti kunnes Etelä-Suomen aluehallintovirasto aloittaa uudessa neuvonta- ja valvontaroolissaan. Tarjoammekin elo-syyskuussa kaksi saman sisältöistä verkkokoulutusta saavutettavuuden perusteista ja kaksi saavutettavien verkkopalveluiden hankinnasta.

Kesto kussakin tilaisuudessa on 1h 30 min. Kuhunkin koulutukseen mahtuu mukaan 250 henkilöä. Ilmoittautuminen päättyy aina edellisenä päivänä (torstaina) kello 12, jonka jälkeen osallistuville lähetetään sähköpostitse kalenterivaraus ja osallistumislinkki. Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille!

Saavutettavuuden perusteet

Mistä verkkopalveluiden saavutettavuudessa on kyse? Verkkopalveluiden käyttäjät ovat hyvin moninaisia ja heidän valmiutensa voivat vaihdella iän ja elämäntilanteen mukaan. Verkkopalveluiden ollessa saavutettavia yhä useampi voi käyttää niitä vaivatta. 
 
Koulutuksessa pohdimme, mitä on saavutettavuus ja ketkä siitä hyötyvät. Lisäksi esittelemme moninaisia käyttäjiä ja heidän tapojaan käyttää verkkopalveluita. Lopuksi käymme läpi syyskuussa voimaantulevan saavutettavuuslainsäädännön keskeiset velvoitteet julkisen sektorin organisaatioille ja esitämme muutamia esimerkkejä.
 
Koulutus on yleistasoista ja helposti ymmärrettävää, joten se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat mukana verkkopalveluiden tai niiden sisällön tuottamisessa.
 
Kouluttajina toimivat Avaavan saavutettavuusasiantuntijat.

Saavutettavien verkkopalveluiden hankinnat

Miten varaudumme saavutettavien verkkopalveluiden hankintaan? Miten ohjeistamme verkkosivujen toimittajaa saavutettavuudesta? Mitä meidän pitää ottaa huomioon saavutettavuudesta, kun tuotamme verkkopalveluumme sisältöä?
 
Koulutuksessa pureudumme saavutettavuuden varmistamiseen osana verkkopalveluiden uudistusprojektia. Erityisesti esittelemme tapoja sisällyttää saavutettavuus osaksi verkkopalveluiden hankintaa. 

Koulutuksessa käymme läpi tärkeimmät saavutettavuusvaatimukset, jotta ymmärrys verkkopalveluiden saavutettavuudesta syventyy.  Avaamme esimerkkien kautta sisältöön liittyviä  saavutettavuus vaatimuksia, jotka jokaisen verkkopalveluita päivittävän henkilön on hallittava päivittäisessä työssään. 

Kouluttajina toimivat Avaavan saavutettavuusasiantuntijat.