Skip to Content

Beskattningssammanslutning, så här ansöker du om Suomi.fi-fullmakter

26.2.2021 12.45 | Publicerad på svenska 5.3.2021 kl. 15.56
Pressmeddelande

I Skatteförvaltningens och andra myndigheters e-tjänster utnyttjas i fortsättningen Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation.


Identifiering med Suomi.fi-koder

Man loggar in i e-tjänsterna med starka personliga identifieringsverktyg såsom nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som beviljats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du behöver inga separata användarnamn.


Fullmaktsärenden som ersätter Katso-roller finns i anvisningarna från varje myndighet

Om du tidigare har använt Katso-roller ska de bytas till Suomi.fi-fullmakter. De bästa anvisningarna för att ersätta Katso i e-tjänsterna hittar du i myndighetens egna anvisningar.

Skatteförvaltningen 


Ansökan om fullmakter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

En beskattningssammanslutning kan ansöka om fullmakter för alla e-tjänster som den använder med en och samma ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. E-tjänster är till exempel Skatteförvaltningens, FPA:s och inkomstregistrets elektroniska tjänster.

Det lönar sig att först bekanta sig med e-tjänsternas anvisningar om de fullmaktsärenden som används i respektive e-tjänst.  Med fullmaktsärenden fastställs en verksamhetsfullmakt, dvs. vilka ärenden fullmaktstagarna kan uträtta på beskattningssammanslutningens vägnar.  

1. Kom överens om vem som administrerar fullmaktsrättigheterna och uträttar ärenden i tjänsterna på sammanslutningens vägnar

Den som fått fullmaktsrätt kan ge och annullera ärendefullmakter

Det lönar sig för beskattningssammanslutningen att först registrera fullmaktsrättigheterna för ansvarspersonerna i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. 

När en person har fått fullmaktsrätt kan han eller hon bevilja andra personer ärendefullmakter. Personen behöver inte längre en separat ansökan, utan han eller hon kan logga in i Suomi.fi-fullmakter och välja att uträtta ärenden för ett företags eller ett sammanslutnings räkning.

Personen kan också annullera ärendefullmakter.

En person som fått fullmaktsrätt kan alltså till exempel ge en ekonomiansvarig fullmakt att sköta skatteärenden på beskattningssammanslutningens vägnar. 

Personer som fått ärendefullmakt kan uträtta ärenden i tjänsterna

Personer och sammanslutningar som fått ärendefullmakt kan uträtta ärenden på en beskattningssammanslutnings vägnar i e-tjänsterna. 

Observera att man inte kan uträtta ärenden i e-tjänsterna med fullmaktsrätt. En person som fått fullmaktsrätt ska också ge sig själv en ärendefullmakt, om han eller hon uträttar ärenden i tjänsterna på beskattningssammanslutningens vägnar.


2. Ta reda på de anvisningar och bilagor som behövs 

Genom att bekanta dig med anvisningarna för tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande får du utifrån dina svar exakta råd om vilka bilagor som ska bifogas till ansökan och vem som ska underteckna ansökan. 

Det lönar sig att bekanta sig med anvisningen, eftersom det därefter är mycket smidigare att göra en ansökan.

Anvisningar


3. Fyll i och skriv ut ansökan från tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

 • Fyll i fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Se till att alla fullmaktsärenden som behövs för att uträtta ärenden för beskattningssammanslutningens räkning finns med i ansökan. 
 • I punkten Fullmaktstyp lönar det sig att välja fullmaktsrätt så att den valda personen kan hantera beskattningssammanslutningens fullmakter mer flexibelt. 
 • Skriv ut eller spara fullmaktsansökan och skaffa de underskrifter som behövs.  
  • Om sammanslutningens delägare finns på flera orter kan du skicka en egen ansökan till var och en för underskrift som bilaga till ett e-postmeddelande eller som papperspost. 
  • Delägarna kan skicka den undertecknade ansökan tillbaka till dig per e-post till exempel som fotografi eller skannad. 
  • Observera att varje undertecknad ansökan ska returneras i sin helhet så att vi kan försäkra oss om att delägarna i beskattningssammanslutningen har fått hela ansökan för granskning. Bara en underskriftssida räcker inte. 
  • Du kan också skicka en kopia av ett pass eller identitetskort som skannad eller fotografi. Passet eller identitetskortet ska vara giltigt.  

Tjänstemannabefullmäktigande


4.    Skicka ansökan med bilagor i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

 • När du har fått ansökningarna undertecknade och fått de nödvändiga bilagorna av alla delägare, logga in på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande på adressen suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan
 • Du kommer till fullmaktsansökan via Mina ansökningar längst ner på sidan. Efter inloggningen kan du öppna ansökan genom att klicka på den i listan Fullmakter som ska registreras.
 • Vi kan behandla ansökan först när du har skickat ansökan och bilagorna för behandling.

Så här ger du fullmakt eller uträttar du ärenden för en beskattningssammanslutning
 
1.    Så här ger du fullmakt för en beskattningssammanslutnings räkning i Suomi.fi-fullmakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar dig via e-post när fullmakten har registrerats. När du har fullmaktsrätt och vill ge ärendefullmakter: 

 •  identifiera dig som dig själv i Suomi.fi, dvs. med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 
 • Anvisningar för identifiering med olika identifieringsverktyg
 • välj att uträtta ärenden för ett företags räkning i Suomi.fi-fullmakter
 • välj den sammanslutning för vars räkning du vill ge fullmakt

Mer information hittar du i anvisningarna för Suomi.fi-webbtjänsten. 

Suomi.fi-fullmakter


2.    Så här uträttar du ärenden för en beskattningssammanslutning  

När du har en ärendefullmakt till exempel till Skatteförvaltningen

 • logga in i Skatteförvaltningens tjänst med dina personliga koder. 
 • välj att uträtta ärenden för ett företags räkning på tjänstens startsida.
Tiedote - Henkilöasiakkaat