Skip to Content

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaksi Janne Viskari

9.11.2017 14.01
Tiedote

Valtioneuvosto nimitti 9. marraskuuta Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaksi diplomi-insinööri Janne Viskarin. Viskari aloittaa virassaan 15.11.2017. Määräaikainen nimitys kestää viisi vuotta.

Viskari on työskennellyt Väestörekisterikeskuksessa johtajana ja viraston johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2014. Tämän vuoden alusta hän on toiminut digitaaliset palvelut -yksikön johtajana vastaten digitaalisten palveluiden kehittämisestä kansalaisille ja julkiselle hallinnolle. Tätä ennen Viskari johti palveluarkkitehtuuriyksikköä vastaten kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpanosta. Aiemmin Viskari on työskennellyt päällikkö- ja johtotehtävissä Tullissa ja yksityisellä sektorilla.

"Tulemme painottamaan toiminnassamme asiakaslähtöisyyttä palvellaksemme paremmin niin kansalaisia kuin organisaatioasiakkaitakin sekä sähköisissä kanavissa että henkilökohtaisessa palveluneuvonnassa. Väestörekisterikeskuksen vahvistuva rooli digitalisaatiota poikkihallinnollisesti tukevana viranomaisena sekä esitetty maistraattien yhdistäminen Väestörekisterikeskukseen luo hienoja mahdollisuuksia uudistaa viraston palvelut erilaiset elämäntilanteet huomioiviksi, selkeiksi ja helppokäyttöisiksi”, Viskari kertoo.

”Väestörekisterikeskuksen strategian mukaisten painopisteiden - asiakkaiden paremman palvelemisen ja rohkean uudistamisen - toteuttamista jatketaan ja käynnistämme muun muassa erilaisia asiakasyhteistyöryhmiä vuoropuhelun lisäämiseksi asiakkaidemme kanssa. Käynnistämme myös kehittämishankkeen  Väestörekisterikeskuksen vastuulle vuodenvaihteessa siirtyvien digitalisaation kansalliseen toimeenpanoon liittyvien ohjaus- ja neuvontatehtävien kokoamiseksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Suomi.fi:n yhteyteen", hän jatkaa.

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan virkaa haki 18 henkilöä.

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Se tuottaa yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän tiedot, mahdollistaa niiden laajan hyödyntämisen yhteiskunnassa, tarjoaa varmennetun sähköisen asioinnin palveluja sekä tuottaa ja kehittää hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja.

Lisätietoja

Ylijohtaja (15.11.2017 alk.) Janne Viskari, Väestörekisterikeskus, puh. 02955 35022, janne.viskari(at)vrk.fi

ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, puh. 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi