Skip to Content

Suomen ja Viron palveluväylät liitetty yhteen 7.2. – tietojen nopea ja luotettava vaihto maiden välillä nyt mahdollista

8.2.2018 9.00
Tiedote

Suomen Väestörekisterikeskus ja Viron valtion tietojärjestelmävirasto Riigi Infosüsteemi Amet ovat liittäneet yhteen maiden palveluväylät X-teen ja Suomi.fi-palveluväylän. Liitoksen avulla on teknisesti mahdollista välittää sähköisesti tietoja Suomenlahden yli maiden palveluväyliin liittyneiden organisaatioiden välillä. Palveluväylä on eri tietojärjestelmille yhdenmukainen tiedonvälitystapa ja helpottaa näin tietojen vaihtamista. Väylien yhteenliittämisestä sovittiin virastojen välisellä sopimuksella vuoden 2016 lopulla.

– Hedelmällisen yhteistyön tuloksena Viro ja Suomi ovat tasoittaneet tien ainutlaatuiselle, yhdenmukaiselle, turvalliselle ja kahden maan rajan ylittävälle tiedonsiirtoratkaisulle. Palveluväylien yhteenliittäminen edistää tulevaisuuden sähköisten palveluiden kehittämistä, kun perusta - datan nopea ja luotettava siirtäminen - on olemassa, sanoo Andrus Kaarelson, Riigi Infosüsteemi Ametin tietojärjestelmäjohtaja.

Kyseessä on ainutlaatuinen kahden valtion välisen yhteistyön tulos ja yhteisen tiedonvaihdon kanava. Maiden välisen vilkkaan muutto- ja työmatkaliikenteen vuoksi tietojen vaihtamista ovat odottaneet innolla muun muassa maiden eri viranomaiset. Palveluväylien yhteenliittämisen jälkeen voidaan esimerkiksi väestörekisteritietoja vaihtaa automaattisesti niin, että Suomessa asuvien virolaisten kotikunta merkitään Virossa oikein, mikä vaikuttaa saataviin kunnallisiin palveluihin ja sosiaalietuuksiin Virossa. Myös verotustietojen helpolle ja luotettavalle vaihdolle maiden viranomaisten välillä on ollut tarvetta. Väestörekisterikeskuksen ja RIA:n välisen sopimuksen mukaisesti tietoja vaihtavat organisaatiot sopivat aina kahdenvälisesti keskenään tietojen vaihdosta. Suomessa Suomi.fi-palveluväylään on tähän mennessä liittynyt 81 eri organisaatiota. Viron palveluväylässä X-teessä liittyjiä on noin 1000 kappaletta.

Suomen sisällä Suomi.fi-palveluväylä kuljettaa tietoja esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vesimittareista.

– Suomi ja Viro ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä maiden välisen tietojensiirron edistämiseksi. Tiedonsiirto on tähän asti perustunut järjestelmäkohtaisiin ratkaisuihin. On hienoa, että saamme nyt aikaan kaikille tietojärjestelmille yhdenmukaisen tiedonvälitysratkaisun yhdistämällä Suomen ja Viron palveluväylät toisiinsa, toteaa Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskuksen Digitaaliset palvelut -yksikön johtaja.

Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-palveluväylä ja Viron X-tee perustuvat kumpikin samaan Virossa kehitettyyn X-Road-teknologiaan. X-Road hoitaa automaattisesti esimerkiksi välitettävien tietojen salaamisen ja viestien aikaleimaamisen, jolla pystytään todentamaan tietojen siirtymisen ajankohta. Toiminnallisuudet ovat käytännössä samat kuin tiedon siirtämisessä Palveluväylässä Suomen sisällä, mutta yhteenliittäminen eli federaatio mahdollistaa tietojen välittämisen myös Viroon. Federaation avulla kotimaiset Palveluväylään liittyneet toimijat voivat luottaa virolaisten liittyjien identiteettiin kuin kotimaisiin toimijoihin. Muita toimialakohtaisia ja rajat ylittäviä luottosuhteita ei tarvita.

Palveluväyläteknologiaa kehitetään Suomen ja Viron yhdessä perustamassa Nordic Institute for Interoperability Solutions -yhdistyksessä.

Lisätietoja

johtaja Joonas Kankaanrinne
joonas.kankaanrinne(at)vrk.fi
+358 50 549 2469