Skip to Content

Skidkampanj för ämbetsverken:
Om 100 000 medborgare övergår till elektronisk kommunikation med myndigheterna skidar tjänstemännen 10 000 kilometer

Utgivningsdatum 8.2.2019 6.55
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar alla finländare att avstå från pappersposten från myndigheterna. Om 100 000 finländare tar i bruk Suomi.fi-meddelandena före utgången av februari, lovar Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari och Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura att de och deras tjänstemän skidar 10 000 kilometer i vinter.

Medborgarna kan avstå från papperspost från myndigheterna genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden. Om du tar i bruk e-tjänsten före utgången av februari får du ett meddelande till din e-post om exempelvis skattedeklarationen genast när du kan kontrollera och komplettera deklarationen i e-tjänsten MinSkatt. Då kommer den förhandsifyllda skattedeklarationen inte längre som papperspost i april.

Till Suomi.fi-meddelanden kommer det även meddelanden från andra myndigheter. Exempelvis Traficom, många kommuner och TE-tjänsterna utnyttjar meddelandetjänsten i Suomi.fi. Också anmälan om rösträtt till vårens val kommer till meddelandetjänsten om du tar i bruk den senast i februari.

Suomi.fi-meddelanden sparar tid, skattepengar och miljön

Skatteförvaltningen skickar 20 miljoner brev om året. Redan att sluta med brevpost från Skatteförvaltningen skulle spara minst 10 miljoner euro samhällets pengar om året.  Därför vill Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen bedriva en kampanj för Suomi.fi-meddelanden.

- Med denna kampanj vill vi väcka medborgarnas intresse för att byta myndighetsbrev på papper till trygga, behändiga och lätthanterliga elektroniska meddelanden. Och förstås även locka alla med ut på en skidtur med oss! berättar överdirektör Janne Viskari från Befolkningsregistercentralen.

- Vi vill göra det lätt och bekvämt för kunderna att sköta skatteärenden med hjälp av fungerande e-tjänster. Kunderna har allt mer övergått till att sköta sina skatteärenden elektroniskt. Att avstå från papperspost är en av etapperna. Vi på Skatteförvaltningen skidar gärna för den saken. Det är lätt att sköta skatteärenden i e-tjänsten MinSkatt, säger generaldirektör Markku Heikura från Skatteförvaltningen. 

Följ med tjänstemännen på spåret

Du kan följa med hur det går med skidkampanjen på webbplatsen www.virkamiehetladulla.fi och kampanjens FB-sidor.

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

 • När medborgaren tar i bruk Suomi.fi-meddelanden ger hen ett allmänt samtycke till att alla myndighetsmeddelanden kan sändas elektroniskt.
 • Myndigheterna tar i bruk elektronisk kommunikation stegvis. Du hittar information på webbplatsen Suomi.fi om de myndigheter som redan nu kommunicerar elektroniskt: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-meddelanden/organisationer-som-anvander-suomifi-meddelanden
 • Om du har gett ditt samtycke till elektronisk kommunikation med myndigheterna före utgången av februari postar Skatteförvaltningen inte längre den förhandsifyllda skattedeklarationen och giroblanketterna för kvarskatt på våren eller skattekort nästa vinter. Dokumenten finns då i e-tjänsten MinSkatt. Däremot postas handlingarna som gäller fastighetsbeskattningen hem till dig ännu i år även om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.
 • Du får även en elektronisk anmälan om rösträtt i följande val i Suomi.fi-meddelanden i stället för papperspost.
 • Befolkningsregistercentralen svarar för utvecklingen av e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Så här tar du i bruk Suomi.fi/meddelanden

 • För att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden behöver du nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 • Logga in i e-tjänsten på adressen suomi.fi/meddelanden.
 • Autentisera dig i e-tjänsten och ge ditt samtycke till elektronisk kommunikation. Ange också den e-postadress där du vill få e-post om inkommande meddelanden.
 • Du kan också ladda ner appen Suomi.fi från appbutiken Google Play eller App Store.

 Före utgången av 2018

 • 140 000 personer har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.
 • 42 000 personer har laddat ner appen Suomi.fi.
 • Över 200 myndigheter och över 300 e-tjänster använder meddelandetjänsten i Suomi.fi.
 • Via e-tjänsten har det skickats cirka 0,5 miljoner informationssäkra meddelanden.
 • Via e-tjänsten har det uppstått besparingar på cirka 100 000 euro i postnings- och tryckningskostnader.


Mer information:

Suomi.fi-meddelanden

Timo Salovaara, direktör, tfn 050 344 3111, [email protected], Befolkningsregistercentralen

Begäran om intervju med direktörerna och tilläggsuppgifter om kampanjen och den elektroniska ärendehanteringen

Päivi Railotie, kommunikationschef, tfn 050 431 2404 [email protected], Befolkningsregistercentralen

Pirjo Koivunen, marknadschef, tfn 050 549 2463, [email protected], Befolkningsregistercentralen

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 050 461 9898, [email protected], Skatteförvaltningen

Heta Kylmämaa, kommunikationsplanerare, tfn 050 470 3158 [email protected], Skatteförvaltningen