Skip to Content

Säkra din plats på topptillställningen inom digitalisering: Anmälningen till seminariet Spring Splash – Keväthumaus är nu öppen!

Utgivningsdatum 15.2.2019 20.27
Pressmeddelande

Anmälningen till seminariet Spring Splash – Keväthumaus är nu öppen. Välkommen att ta en titt på livet i framtiden och diskutera hurdana användarvänliga tjänster som behövs som stöd för förändringen.

  • Hurdant är ett smart och servicecentrerat samhälle och hurdana möjligheter erbjuder det oss i framtiden?
  • Vad innebär nya tekniker inom säkerhet, information och data när hela världen utgör gränssnitt mot oss?
  • Hur ska vi som människor agera i vår nya smarta vardag och hur kan den offentliga förvaltningen hjälpa oss med det?

Seminariet Keväthumaus (Spring Splash) samlar aktörer och experter som är inriktade på digitaliseringen av samhället. Temat för dagen är ”Ett smart och servicecentrerat samhälle”.

Evenemanget gästas av ett antal topptalare:

Gerd Leonhard
Meeri Haataja
Kim Väisänen
Timo Ritakallio
   

Spring Splash – Keväthumaus anordnas den 3 april kl. 8–18 på Finlandiahuset i Helsingfors.

Bekanta dig med programmet och säkra din plats på det främsta evenemanget inom digitalisering senast den 22 mars 2019 på adressen vrk.fi/kevathumaus

Anmälan

Du kan anmäla dig till evenemanget här.
 
Arrangör är Befolkningsregistercentralen.