Blogit

Blogs

Digituen kehittämisen ja verkostotyön sanasto antaa digitukijoille yhteisen kielen 

Piia Niilola ja Heta Aho Published Date 25.1.2023 8.49 Blog

Myös digituen kehittämisessä ja verkostotyössä on tunnistettu verkkovälitteisen viestinnän lisääntyminen. Haasteena on kuitenkin ollut, että emme ole puhuneet asioista samoilla termeillä. Jos kehitämme yhdessä, meidän pitää ensin pystyä keskustelemaan asioista yhdessä, ymmärrettävällä kielellä. Tämän takia Digi- ja väestötietoviraston Digituki-tiimi kartoitti ja määritteli aiheeseen liittyviä termejä: syntyi Digituen kehittämisen ja verkostotyön sanasto. 

Yksin sanastotyötä ei voi tehdä, vaan se vaatii yhteistyötä. Mukana sanaston tekemisessä olikin järjestöjä, viranomaisia, kuntatoimijoita, kirjastoja ja tavallisia kansalaisia, jotka antavat digitukea arjessaan. Isolla porukalla pystyimme jakamaan ja hyödyntämään toistemme osaamista, tietotaitoa ja verkostoja. Näin oli mahdollista myös neuvotella sanojen merkityksistä ja löytää yhteisiä määritelmiä.

Yhteisen ymmärryksen lisäksi termien määrittelyssä tärkeää on selkeys. Vaikka tekstin sisältö olisi kuinka mainiota tahansa, se voi hautautua epäselvien virkkeiden ja sanavalintojen alle. Siksi sanastoa oli viimeistelemässä myös kielenhuollon asiantuntija. Halusimme määritellä sanoja munkkilatinan ja siansaksan sijaan selkeällä suomen kielellä, ilman lyhenteitä tai englannista kömpelösti käännettyjä käsitteitä. Ja tämä periaatehan on myös digituessa tärkeää – auttaa arkisissa asioissa mahdollisimman yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti. 

Digitalisaatioon liittyviä sanastoja on tehty ja tullaan vielä varmasti tekemään. Työssämme keskityimme nimenomaan digituen kehittämisen ja verkostotyön käsitteisiin. Sanasto tulee kasvamaan ja päivittymään jatkossa, mutta nyt lähdimme liikkeelle pienin askelin. Tavoitteenamme oli ylipäätään tunnistaa ja tunnustaa, että käyttämämme kieli on aivan liian usein vaikeaselkoista ja aiheuttaa turhaa päänvaivaa.  
 

Digitalisaatio

toimintakulttuurin muutos, jossa tieto- ja viestintätekniikan digitaaliset laitteet sekä palvelut lisääntyvät arjen kaikissa eri toiminnoissa.” (Lähde: sanastot.suomi.fi)


Kiitämme kaikkia sanastotyöhön jo osallistuneita! Pidetään selkeä kieli lähtökohtana jatkossakin, koska se jos jokin kutsuu mukaan. 
 
Tutustu Digituen kehittämisen ja verkostotyön sanastoon Suomi.fi-sanastossa

Piia Niilola ja Heta Aho


Molemmat kirjoittajat työskentelevät Digi- ja väestötietovirastossa (DVV). Piia Niilola on erityisasiantuntija Digituki-tiimissä ja Heta Aho DVV:n kielenhuoltaja. 
 

Blogi Piia Niilola ja Heta Aho digituki

Population of Finland 5 635 258